Ga naar de inhoud

2014

Kiekjesdagen 2014

Evenals voorgaande jaren werden de kiekjesdagen (zondag 28 en maandag 29 dec.) zondagmiddag gestart met een boekpresentatie in de Turfschuur.

Hans Menzo, zoon van één van de vele groentekwekers die Dedemsvaart in de vorige eeuw rijk was, vatte een paar jaar geleden het plan op, om het e.e.a. vast te leggen over de werkwijzen van de groentekwekers voor het nageslacht. Hij had toen nog niet het idee om zijn aantekeningen ook ooit eens in boekvorm uit te geven. Hij vertelde het ontzettend jammer te vinden dat een stuk geschiedenis, maar ook kennis van de tuinbouw zou verdwijnen, als er geen aandacht aan zou worden geschonken. Voorzitter Barend Rooseboom hoorde van de activiteiten van Hans Menzo en hij was meteen enthousiast.

Het resultaat van de schrijverij en de contacten, het boek “Dedemsvaartse groentekwekers in de vorige eeuw”, mag gezien worden. Een regelrechte aanwinst voor de mensen, die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met de historie van Avereest. De heer A. Dekker uit Dedemsvaart, ook ooit een groentekweker in hart en nieren, kreeg het eerste boek aangeboden. Meteen na de presentatie gingen de boeken als warme broodjes over de toonbank. Eerste reacties: “Oh, wat een mooi boekje is dit. “Prachtig”.  “Mooi, dat de HVA aan dit soort particuliere initiatieven meewerkt”!”

In de gashouder waren om 13.00 uur al de eerste bezoekers voor de kiekjesdagen binnengekomen. Om ongeveer 14.00 uur was het stampvol in de kelder van de gashouder. In de theaterzaal begon op dat moment ook het Tuinkoor haar eerste optreden, waardoor een groot aantal mensen naar deze zaal ging om dit koor te beluisteren. In de zalen in de kelder kwam er toen weer wat meer ruimte.

De gehele middag (tot 17.00 uur) bleef het een drukte van belang. In de ene zaal werden namen ingevuld bij de grote A3 foto’s en herinneringen opgehaald. In de andere zaal werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook daar foto’s (in ordners) te bekijken en zonodig namen in te vullen. Tenslotte werd onder het genot van een kopje koffie of een glas glühwein nog gezelling nagepraat over al hetgeen er weer was te zien.

Op maandag 29 dec. was het wederom gezellig druk in de gashouder. Het aantal bezoekers was wel beduidend minder dan op de zondag, maar na een tweetal tellingen (één aan het begin en één aan het eind van de middag) werd het aantal bezoekers toch nog geschat op 200-250 personen. Op zondag (28 dec.) was dit zeker het dubbele aantal.

Het Vinkenbuurts koortje o.l.v. Dinie Bijker verzorgde de muzikale omlijsting.

Open Monumentendag/30 jaar HVA – 13 september

De eerste voorbereidingen op het kalkovencomplex voor de volgende dag (zaterdag – Open Monumentendag) begonnen voor een aantal vrijwilligers op al op vrijdag 12 september. Tenten en marktkramen werden geplaatst. Op het grote grasveld (“de bult”) werden zitjes neergezet. Na een paar uur werken zag het terrein er al heel “aangekleed” uit.

Zaterdag 13 september

Om 09.00 uur is het al weer een drukte van belang. Standhouders druppelen binnen en zijn vervolgens druk met het inrichten van hun kraam. HVA-vrijwillgers, vrolijk gekleed, zijn evens druk doende de aan hen toegewezen kramen in te richten. Bij de scheepshelling zijn al een tweetal smeden bezig. Ook de touwslager maakt zijn apparatuur gereed om zijn werkzaamheden te kunnen beginnen. Rond de klok van tien uur komen ook de eerste oldtimers het complex oprijden. Er wordt gekeken, gepraat en “gekeurd”.

Om 11.00 uur opent HVA-voorzitter Barend Rooseboom deze Open Monumentendag/30 jaar bestaan HVA door het plaatsen van een eerste lier bij de scheepshelling. Na een korte toespraak “blaast” hij op een scheepstoeter alle activiteiten “van start”. Kwamen bezoekers het eerste uur nog mondjesmaat binnen om een kijkje te nemen, al vrij snel na de opening komen ze in grote getale.

Om 13.00 uur vertrekken de oldtimers (fietsen, brommers, motoren, auto’s, vrachtauto’s, koetsen en tractoren) voor een korte rondrit door het dorp. De publieke belangstelling langs de route valt wat tegen, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt als de oldtimers weer op het kalkoventerrein gestald zijn. In grote groepen komen de bezoekers nu binnen. Het shantykoor “De Scheepsjagers” uit Balkbrug zingt uit volle borst en het orkest “De Notenkrakers” uit Hasselt blaast er lustig op los. De sfeer is gemoedelijk en gezellig.

In de Gashouder verzorgt VAKK een drietal optredens in de benedenzalen, in de theaterzaal treedt een dansgroep (kinderen) op. Zowel VAKK als de dansgroep trekken volle zalen, of zoals iemand zei: “het is er meer dan bomvol”.

Het HVA-bestuur hoopte voor deze dag op mooi weer en duizend bezoekers. Het was deze zaterdag prachtig weer en de duizend bezoekers? De schatting is dat het aantal bezoekers omstreeks 1500 is geweest. Een dag om met voldoening en tevredenheid op terug te kijken.

Fotoalbum

Video

RTV Oost op het kalkovencomplex

Donderdag 7 augustus jl. waren een aantal medewerk(st)ers van RTV Oost te gast op het kalkovencomplex. Gedurende de hele dag werden er opnames gemaakt voor radio en televisie voor het programma “Heerlijk Overijssel”. De opnames voor de radio waren live te beluisteren. Voor de TV-uitzending werden er diverse opnames gemaakt, welke om 17.15 uur werden uitgezonden. In deze uitzending werd een mooi beeld gegeven van wat Dedemsvaart en in het bijzonder ons museum zoal te bieden heeft.

De ATR-x Holland Tour

De ATR-x Holland Tour is een sponsorfietstocht van zo’n 700 kilometer die 11 plaatsen in Nederland aandoet waar gezinnen wonen met een zoon met het ATR-x Syndroom. Op vrijdag 2 mei vertrokken Henriëtte Weekers en Madeleine Hartmann (moeder van Tom, een jongen met het ATR-x syndroom) vanuit Weert voor een sponsortocht van 700 kilometer door Nederland. Doel van de tocht was met name meer bekendheid geven een dit syndroom, dat nog maar enige jaren bekend is in ons land.

De ouders van de 12 kinderen, die ons aan dit syndroomlijden hebben zich verenigd en steunen elkaar daar waar mogelijk. De beide dames fietsen hun tocht langs de woonplaatsen van de gezinnen met een kind met het ATR-x syndroom.

Gestart in Weert, ging de tocht vervolgens via Deurne – ’s Hertogenbosch – Sprundel – Maasdijk – Haarlem – Berlikum – Dedemsvaart (aankomst donderdag 8 mei) – Leusden, om op zaterdag 10 mei de tocht te beëindigen in Ede.

Vanmorgen kwamen de beide dames en een aantal supporters bijeen in de Turfschuur op het kalkovencomplex.

Na een korte uitleg over het ATR-x syndroom en het waarom van de fietstocht door mevr. ten Katen, kreeg burgemeester Snijders een t-shirt met het logo van de ATR-x Stichting Nederland aangeboden.

Na nog een kort, gezellig samenzijn onder de muzikale klanken van “Toet- en Bloaslust” vertrokken Henriëtte en Madeleine naar Leusden, een fietstocht van ongeveer 100 kilometer.

Zaterdag 5 april

Vanmorgen om 11.00 uur gingen de deuren van ons streekmuseum weer open voor het publiek. Even over elven kwamen ook de eerste bezoekers binnen.

Gedurende de afgelopen winterperiode zijn er weer de nodige werkzaamheden verricht, die er voor hebben gezorgd dat het museum er weer volledig “opgefrist” en spic en span uitziet.

In de Turfschuur is de inrchting veranderd. Sommige objecten zijn gebleven, waar andere (tijdelijk) zijn verdwenen. Doordat er diverse veranderingen zijn doorgevoerd, kunnen nu ook objecten die nog niet eerder te zien waren, nu wel getoond worden.

In de oudheidkamer staat een foto-expositie “Honderd jaar ‘Avondlicht'” opgesteld.

Hoewel het vandaag nog niet echt “storm liep” mogen we, gelet op het aantal bezoekers, toch zeer tevreden op de eerste dag van het museumseizoen terug zien. De reacties van de bezoekers waren zeer enthousiast en positief.

Kanaal gegraven

In de afgelopen week werd de Kalkovenwieke in westelijkje richting verder open gegraven.

Dinsdag 1 april werd begonnen, vrijdag 4 april was de klus geklaard.
De grond, die vrij kwam door het graven van het kanaal, werd gebruikt voor het ophogen van het kalkoventerrein zuidelijk en westelijk van de gashouder.

Vrijdag werd het terrein opnieuw ingezaaid, zodat over enkele weken het complex er weer prachtig bij zal liggen.

Bewoners Van Dedem Marke

Bewoners van zorgcentrum Van Dedem Marke brachten donderdag 6 maart een bezoek aan de Turfschuur van ons streekmuseum.

Ongeveer 30 bewoners en een aantal begeleiders keken er naar een door de HVA gepresenteerde powerpoit-presentaie “De Julianastraat, hoe het was!” Ongeveer 140 dia’s waren verzameld en deze gaven een goede indruk van alle veranderingen die deze straat door de jaren heen heeft ondergaan. In de beginjaren heeft deze “straat” nog Kalkwijk. Er liep toen nog een kanaal, dat midden jaren ’20 van de vorige werd gedemt. De Kalkwijk kreeg toen al gescheiden “rijbanen” met een fraaie plantsoenstrook in het midden.

De bezoekers genoten van deze oude beelden.

In de pauze kregen de gasten een kop koffie of thee met een “kniepertie” aangeboden.

Omstreeks 16.15 uur keerde men weer huiswaarts.

Herdenking razzia

Vandaag precies 70 jaar geleden (20 februari 1944) vond er in drie Dedemsvaartse kerken, t.w. de Ned. Herv., de Gereformeerde en de Katholieke kerk een razzia plaats, waarbij zestien jonge mannen door de Duitsers gevangen werden genomen. In een overvalwagen werden ze overgebracht naar kamp Amersfoort.

Pas sedert korte tijd is redelijk in beeld (alle informatie komt uit overlevering en waarnemingen van kerkgangers destijds) wie er bij deze razzia betrokken waren.
Ongeveer twee jaar geleden schreef Herman Roering (één van de gearresteerden) een brief naar TV Oost met het verzoek of er eens aandacht kon worden besteed aan de razzia in de Dedemsvaartse kerken.

Tom Meerbeek (verslaggever bij TV Oost) nam contact op met de HVA, keek wat er zoal bekend was en ging ook op onderzoek uit. Zijn bevindingen en de gegevens die al bekend waren bij de HVA resulteerden uiteindelijk in de documentaire “Verloren Maatjes”, welke op 4 mei 2013 werd uitgezonden bij TV Oost.

In het afgelopen jaar is getracht nog meer gegevens “boven water te halen”. In sommige gevallen lukte dit, in andere juist weer niet. Van de jonge mannen die destijds zijn opgepakt, zijn er drie (zij bezochten op 20 februari 1944 een kerkdienst in de Geref. Kerk aan de Langewijk te Dedemsvaart), die de ontberingen tijdens hun gevangenschap in Duitse concentratiekampen niet hebben overleefd.

Om hen nooit te vergeten is in het Kerkelijk Centrum “De Antenne”, na de herdenkingsplechtigheid, bovenstaande herinneringsplaquette geplaatst ter nagedachtenis aan deze drie slachtoffers.

Kiekjesmiddag bewoners van Dedem marke

Vanmiddag (donderdag 16 januari) ontving de HVA ongeveer 25 bewoners van “Van Dedem Marke” voor een kiekjesmiddag.

De bezoekers werden bij aankomst getrakteerd op een kop koffie of thee met een “kniepertje”, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

Na een kort welkomstwoord van Barend Rooseboom bekeken de ouderen een aantal foto’s waarbij de namen nog moesten worden bijgeschreven. Evenals bij de kiekjesdagen in december werden ook nu weer namen ingevuld.

Hierna bekeken de gasten de vele mappen met groepsfoto’s. Menig oudere vond zichzelf op één van de vele foto’s van scholen en/of verenigingen van vroeger jaren terug. Soms leidde dat tot verbaasde reakties.

Rond de klok van 16.30 uur togen de bezoekers tevreden huiswaarts.

Nieuwjaarsvisite

De jaarlijkse nieuwjaarsvisite (vrijdag 10 januari), een gezellige bijeenkomst met de vrijwilligers van de HVA en GashouderPodium, was weer een geslaagd festijn. In de theaterzaal van GashouderPodium wensten bestuursleden en vrijwilligers elkaar een goed en gezond 2014. Onder het genot van een drankje werd er gezellig gepraat.

De voorzitter van de HVA, Barend Rooseboom, keek in zijn nieuwjaarstoespraak allerreerst nog even terug op het afgelopen jaar, om aansluitend iets te vertellen over al datgene wat er voor dit jaar weer op stapel staat.

Om ca. 18.30 uur ging het hele gezelschap, ongeveer 130 personen, aan tafel. Een stamppottenbuffet, boerenkoolstamppot, zuurkoolstamppot. hutspot en chili con carne, stond gereed. Een ieder liet zich deze maaltijd goed smaken.

Evenals voorgaande jaren verzorgde Alle Pijlman ook dit keer weer het toetje. Hij had voor verschillende lekkernijen gezorgd. Van diverse kanten kwamen dan ook de complimenten. Rob Krot, de troubadour uit Heino, luisterde deze vrijwilligersbijeenkomst op met liedjes uit “de oude doos” en van diverse artiesten.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest