Ga naar de inhoud

Boekenwinkel

Onderstaande boeken zijn te koop in onze oudheidkamer van het museum. Heeft u belangstelling voor een of meerdere boeken stuur ons dan een mail

Vermeld uw naam, adres en de gewenste titel(s) en maak het totaalbedrag over op IBAN nr.: NL28RABO0312904770 t.n.v. Historische Vereniging Avereest

Zodra uw gegevens en betaling zijn ontvangen gaan wij uw bestelling uitvoeren en toesturen.

Boektitel: De vlag uitgestoken
Schrijver(s) samensteller(s): Joop Moes, Henrie van Keulen, Hans Menzo, Werner ten Kate en Klazien Bijker
Uitgever: Historische vereniging Avereest

€ 25.00 (incl. verzendkosten)

Op 6 april in de namiddag in 1945 reden de eerste geallieerde bevrijders vanuit de richting Gramsbergen de Avereester gemeentegrens over.

Joop Moes schreef over verzet, Jodenvervolging, onderwijs en de kerken in de oorlog. Henrie van Keulen o.a. over de militaire geschiedenis en vliegtuigen die in Avereest zijn neergestort. Hans Menzo schreef over persoonlijke oorlogsherinneringen van enkele inwoners van Avereest. Werner ten Kate over de soldatentijd van zijn grootvader, ‘foute’ Avereesters en de gebeurtenissen vlak voor de bevrijding. Klazien Bijker dichtte ‘1940-1945’.

Boek titel: Harm
Schrijver: Lucas Jonker
Uitgever: Uitgeverij Heijink

€ 22.95 + € 5.00 verzendkosten

“Op de briede zaandweg, daor now en dikke laoge sni’j op lag, löp Harm.” Met deze regel begon Lucas Jonker in de dertiger jaren van de vorige eeuw een feuilleton, dat verscheen in “de Zwolse Courant”. Het werd een succesverhaal, waarin Jonker het leven beschrijft van Harm, zoon van een geminachte arbeider, die het brengt tot een gewaardeerde boer, wonend aan de grens van Overijssel en Drenthe, bij de Reest.

Titel boek: Overijsselse windmolens toen en nu
Schrijver, samensteller: Gerard Varwijk
Uitgever: Historische vereniging Avereest

€ 25.00 + € 5.00 verzendkosten

Alle nog bestaande en (voor zover bekend) verdwenen windmolens uit Overijssel staan nu afgebeeld en beschreven in één boek. Gerard Varwijk kreeg 70 jaar geleden zijn eerste ansichtkaart van een molen en van zijn tante erfde hij een grote verzameling kaarten van molens. De erfenis was de aanleiding tot een jarenlange speurtocht naar afbeeldingen van en informatie over molens uit heden en verleden.

Boek titel: Avereest rond 2000.
Schrijver: Wouter de Vries
Uitgever: Historische vereniging Avereest

€ 10.00 + € 5.00 verzendkosten

Een fotoboek ter herinnering aan de gemeente Avereest.

Boek Titel: Omarmd door Faam, Verguisd door Fortuin
Schrijver, samensteller: Frits Schmidt
Uitgever: Historische Vereniging Avereest

€ 22.50 + € 5.00 verzendkosten

Van Dedem en zijn Dedemsvaart. De aanlegger van de Dedemsvaart. Een boek over zijn successen en zijn tegenslagen. Zijn werk resulteerde in het ontstaan van een bloeiende landbouwstreek.

Titel boek: Schoolplaat het volle leven zomerhalfjaar
Schrijver: F. van Dulmen met illustraties van C. Jetses
Uitgever: Uitgeverij Libre BV.

€ 11.95 + € 5.00 verzendkosten

Dit vierde boek in de serie ‘de Schoolplaat’ laat een prachtige verzameling schoolplaten uit de vorige eeuw zien, van de hand van C. Jetses. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in ‘zaakonderwijs’. Maar vooral nog steeds een genot om naar te kijken.

Titel boek: De Schoolplaat Ambachten en Bedrijven
Samengesteld door: H. Scheepstra en W. Walstra
Uitgever: Libre B.V., Uitgeverij

€ 11.95 + € 5.00 verzendkosten

Dit zevende boek in de serie ‘de Schoolplaat’ laat een prachtige verzameling schoolplaten uit het einde van de negentiende eeuw zien, samengesteld door H. Scheepstra en W. Walstra. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in het ‘aanschouwingsonderwijs’. Maar vooral nog steeds een genot om naar te kijken.

Titel Boek: De Schoolplaat het Volle Leven Winterhalfjaar
Schrijver: F. van Dulmen met illustraties van W.K. de Bruin en C. Jetses
Uitgever: Libre B.V., Uitgeverij

€ 11.95 + € 5.00 verzendkosten

Dit vijfde boek in de serie ‘de Schoolplaat’ laat een prachtige verzameling schoolplaten uit de vorige eeuw zien, van de hand van W.K. de Bruin en C. Jetses. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in ‘zaakonderwijs’. Maar vooral nog steeds een genot om naar te kijken.

Titel boek: Het Prentenboek van Ot en Sien
Schrijver(s), samensteller(s): Jan Ligthart en H. Scheepstra. Teekeningen: C. Jetses.
Uitgever: Uitgeverij Libre BV – Leeuwarden

€ 5.00 + € 5.00 verzendkosten

Het prentenboek van Ot en Sien is een van oorsprong Duitse uitgave. Cornelis Jetses, die lange tijd in Bremen woonde, maakte zestien nieuwe kleurplaten die een typisch Duitse sfeer uitstralen. Ot en Sien, die in het Duits Otto en Dina heten, hebben mooiere kleding aan en het Nederlandse draaiorgel is vervangen door een man met buikorgel.

Titel boek: Toen je nog op straat kon spelen. Prenten van Cornelis Jetses
Schrijver, samensteller: Jan A. Niemeijer
Uitgever: KOK

€ 11.95 + € 5.00 verzendkosten

Hoe leefden de mensen in het begin van de vorige eeuw? Op dergelijke vragen kunnen we het antwoord vinden in het werk van Cornelis Jetses. Dit boek biedt hoogtepunten uit dit bijzondere oeuvre.

Titel boek: Molen ‘De Star’ en de verloren molens van Avereest
Schrijver(s), samenstellers: Henk Duistermaat, Ans Esselink-Reimink en Jan Nijensikkens
Uitgever: Historische vereniging Avereest

€ 5.00 + € 5.00 verzendkosten

De geschiedenis van de molens van de voormalige gemeente Avereest met Oud Avereest en de dorpen Dedemsvaart en Balkbrug is vastgelegd. Wat is er van de molens bewaard gebleven? Alleen molen de Star in Balkbrug is er nog. Een deel van de andere molens is ‘weg gerestaureerd’. Het oorspronkelijke is moeilijk meer waar te nemen.

Titel boek: 100 jaar (1913-2013) R.K. Basisonderwijs in Dedemsvaart R.K.S. “De Langewieke”
Uitgever: R.K.S. “De Langewieke” (2013)

€ 20.00 + € 5.00 verzendkosten

Honderd jaar r.k. lager onderwijs in Dedemsvaart, een mijlpaal in de geschiedenis van de school. Duizenden leerlingen hebben deze school bezocht. In dit boek veel verhalen en heel veel foto’s betreffende de school en de leerlingen.

Met foto- en film DVD.

Titel boek: 40 jaar Dr. A. Kuyperschool 1955-1995
Schrijvers/samenstellers: Dick en Joke Heinen e.a.
Uitgever: Dr. A. Kuyperschool  (1995)

€ 3.00 + € 5.00 verzendkosten

Een boek vol herinneringen over de afgelopen 40 jaar. Goede, leuke maar ook soms ook verdrietige herinneringen.

Titel boek: Werp uw brood uit op het water…
Schrijver: J. Moes
Uitgever: Gereformeerde Kerk van Dedemsvaart

€ 10.00 + € 5.00 verzendkosten

Momenten uit 150 jaar Gereformeerd Kerkelijk leven en ruim 90 jaar Gereformeerd schoolleven te Dedemsvaart.

Titel boek: Station Dedemsvaart (Sporen van toen)
Schrijvers: Bertus en Henk Stroeve
Uitgever: Historische Vereniging Avereest (2012)

€ 10.00 + € 5.00 verzendkosten

Een boek over station Dedemsvaart en de bewoners in de directe omgeving van dit station. Alleen de naam van het station was al aanleiding tot menig misverstand. In het boek wordt ook boeiend verteld over een reisje met de tram naar Dedemsvaart dorp en de bezienswaardigheden onderweg.

Titel boek: Met pennenstreken langs de De Dedemsvaart
Medewerkers: Bertus Drent en Henk Jan Krikke – teksten. Maarten Slot – hedendaagse foto’s
Uitgever: Historische Vereniging Avereest (2009)

€ 10.00 + € 5.00 verzendkosten

De pentekeningen, van wijlen Jacob Drent, zijn afbeeldingen van onderwerpen en situaties van lang geleden. De volgorde van de tekeningen volgt zoveel mogelijk het verloop van het kanaal De Dedemsvaart, van west naar oost. Bij de tekeningen zijn teksten geplaatst met passende informatie. Foto’s van de hedendaagse situatie ter plaatse (in 2009) maken het geheel tot een prachtig boekwerk. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarigbestaan van de HVA.

Titel boek: MensenVerhalen
Schrijvers: Marijke de Vries en Wouter de Vries
Uitgever: Stichting Mensenverhalen (2009)

€ 5.00 + € 5.00 verzendkosten

Een reeks verhalen, opgetekend uit de mond van bekende en minder bekende Avereesters. De anekdotoes zijn soms ontroerend, soms spannend, soms aangrijpend en vaak gewoon grappig. Verhalen uit het leven gegrepen.

Omlijst met vele prachtige foto’s.

Titel boek: Kent u ze nog de Avereesters
Samensteller/schrijver: J. Drent
Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel (1974)

€ 16.95 + € 5.00 verzendkosten

Een verzameling foto’s van groepen na 1900, waaronder groepsfoto’s van scholen, verenigingen, bedrijven, enz..

Titel boek: Gashouders, Opgang en Neergang
Onder redaktie van: C.H.R.T. Weevers en Ing. H.N. Huisman
Uitgever: Stichting Genootschap Industrieel Geïnteresseerden in N.O. Overijssel en Z.O. Drenthe (1990)

€ 2.50 + € 5.00 verzendkosten

Sinds de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw is in ons land de belangstelling voor het industrieel erfgoed snel gegroeid. In dit boek worden veel gashouders, die gedurende een lange reeks van jaren dienst hebben gedaan, uitvoerig beschreven. Speciale aandacht is er ook voor de gashouder in Dedemsvaart.

Titel boek: Edelachtbare Heer
Schrijver: A. de Vries
Uitgever: OSG “De Zeven Linden” (1993)

€ 3.00 + € 5.00 verzendkosten

Boek uitgegeven t.g.v. 150 jaar voortgezet onderwijs, 50 jaar technisch onderwijs, 20 jaar scholengemeenschap en 10 jaar “De Zeven Linden”.

Schrijver vertelt boeiend over de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Avereest.

Titel boek: De Dedemsvaart, zijn stad, streek en dorpen
Samensteller(s): Gerard H. Varwijk met medewerking van diverse redacteuren.
Uitgever: Barend Rooseboom (1998)

€ 15.00 + € 5.00 verzendkosten

Dit boek kan gezien worden als een vervolg op “Stap voor stap langs De Dedemsvaart”. Het geeft een prachtig beeld van het kanaal en zijn omgeving in de jaren 1930-2000. Ongeveer 800 foto’s in zwart/wit en kleur zijn afgebeeld, voorzien van passende teksten.

Titel boek: De Canon van de gemeente Hardenberg (een geschiedenis in veertig vensters)
Schrijvers: diversen
Uitgever: Platform Hist. Verenigingen Hardenberg (2013)

€ 7.50 Voor leden HVA € 5,00 + € 5.00 verzendkosten

Boeiende verhalen over de geschiedenis van je eigen woonomgeving. De verhalen brengen tot leven wat hier in vroeger tijden gebeurde; over de slag bij Ane, ervaringen van en met de klepperman, maar ook de economische ontwikkeling en opkomst van de in deze regio bekende bedrijven.

Titel boek: Avereest in oude ansichten
Samensteller: A. Piel
Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel (1971)

€ 16.95 + € 5.00 verzendkosten

Verzameling oude ansichten met korte beschrijvingen, welke een mooi beeld gegeven van de gemeente Avereest door de jaren heen.

Titel boek: Varend Verleden – 150 jaar scheepvaart en scheepsbouw in Avereest
Schrijver/Samensteller: Hans Berkenbos / Dick Haasjes
Uitgever: Historische Vereniging Avereest (2015)

€ 13.50 Voor leden HVA € 9,50 + € 5.00 verzendkosten

Een boek over de scheepvaart op De Dedemsvaart en de scheepsbouw in Avereest (m.n. Dedemsvaart). Een volledig onlogisch thema wanneer we de huidige situatie van het dorp en haar omgeving bekijken. Lees en kijk wat de scheepvaart en scheepsbouw voor Dedemsvaart en de omgeving heeft betekend. Een fantastisch geïllustreerd boek, dat een goed beeld geeft van een de scheepvaart en scheepsbouw in de voormalige gemeente Avereest.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest