Ga naar de inhoud

2004

Kiekjesdagen, gezellig! (december 2004)

De kiekjes die in de Turfschuur uitgestald lagen, gaan weer in de kast. Op veel foto’s werden diverse personen herkend en de namen vermeld. Deze foto’s worden opgenomen in de collectie “Groepsmappen”. De foto’s waarop nog maar weinig personen werden herkend worden nogmaals geëxposeerd bij volgende kiekjesdagen.

Tijdens beide dagen (28 en 29 december) werden diverse nieuwe foto’s aangeboden. Sommige met namenlijsten, andere zonder. Deze nieuw ingebrachte foto’s zullen ook bij een volgende gelegenheid worden geëxposeerd.

Hoewel het aantal bezoekers beneden het niveau van 2003 bleef, kan het bestuur van de HVA tevreden zijn. Zowel in de turfschuur, als in de oudheidkamer was het doorlopend gezellig druk.

20 jaar HVA – zaterdag 25 september 2004

Zaterdagmorgen bij de officiële opening was de turfschuur te klein om alle belangstellenden een plaats te kunnen bieden. Na een hartelijke welkom voor alle belangstellenden, keek Barend Rooseboom terug naar de afgelopen 20 jaar.
Burgemeester Meulman loofde de vereniging voor haar inzet en doorzettingsvermogen. Na het overhandigen van de ambtsketen van de voormalige gemeente Avereest aan de HVA, werd door de burgemeester (voor deze gelegenheid gekleed in sluiswachterstenue) overgegaan tot de ingebruikneming van het sluiswachtershuisje.

Wethouder Pouwels opende aansluitend het kinderproject in de middelste (van de drie) kalkoven. In deze kalkoven kunnen kinderen in de leeftijdsgroep 6 – 13 jaar spelenderwijs o.a. het proces van schelpen tot kalk en de verwerking van veen tot turf ontdekken.

De HVA bood de bezoekers de gehele dag een doorlopende programma. In de turfschuur kon men luisteren naar een stukje revue door Jan Dekker en Jan Nijensikkens. Ook kon men er kijken naar een beamer-presentatië: 20 jaar HVA. Op het plein voor de kalkovens zongen “De scheepsjagers” uit Balkbrug en danste een volksdansgroep uit Dedemsvaart. Voor de kinderen was er behalve het nieuwe kinderproject ook een zoektocht samengesteld. Aan de hand van fotootjes moesten de kinderen diverse objecten op het complex opzoeken. Na het vinden van alle bij de objecten geplaatste letters kregen de kinderen een cadeautje aangeboden.

Er kan terug worden gezien op een prachtige dag. Complimenten alom! Veel lovende reacties waren er voor de vele vrijwilligers en het bestuur. Ongeveer 500 belangstellenden hebben we mogen verwelkomen. Alle bezoekers kregen koffie of een drankje aangeboden. “Prachtig, wat jullie weer gedaan hebben: oude herinneringen in de turfschuur, het lijkt wel reünie in het schip, de oude foto’s in de oudheidkamer”, waren zo maar een paar opmerkingen van bezoekers. Redenen genoeg voor de vrijwilligers en het bestuur van de HVA om door te gaan met hun prachtige werk: het bewaren van de historie van Avereest voor het nageslacht.

Open monumentendag 11 september 2004

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag: Verdedigingswerken. Binnen de gemeentes Hardenberg en Ommen zijn de activiteiten geconcentreerd rond de Ommerschans (bij Balkbrug) en de Loozenscheschans bij Gramsbergen. Op het kalkovencomplex zijn daarom geen extra activiteiten georganiseerd.

Vanaf 10 uur kwamen met regelmaat bezoekers een kijkje nemen. Niet echt een grote drukte, maar toch doorlopend zeer belangstellende bezoekers. In de middaguren werd het drukker en drukker. Met name het schip, met mast, giek, gaffel, tuigage en zeil, was erg in trek. De medewerk(st)ers van deze zaterdag konden om 17.00 uur terugzien op een zeer geslaagde, drukke (ongeveer 150 bezoekers) Open Monumenten(zater)dag.

1500 leden!!!

Johan en Joke Prinsen-Bouman uit Dedemsvaart zijn lid geworden van de HVA. Op de ledenlijst van de vereniging stonden op dat moment al 1499 namen van leden. De inschrijving van het 1500ste lid betekende een mijlpaal voor de HVA. Men hoopte in het jaar dat de vereniging haar 20 jarig bestaan zou vieren het 1500ste lid zou kunnen worden ingeschreven. Deze droom is dus uitgekomen.”

Nu op naar de 2000 leden” , zo sprak voorzitter Barend Rooseboom. Het echtpaar Prinsen-Bouman kreeg een boek en een boeket aangeboden.

Nieuwe mast en giek voor turfschip

Al geruime tijd stond er op ons schip een mast. Giek en gaffel ontbraken. Afgelopen zaterdag (31 juli 2004) is er op het schip een originele mast en giek geplaatst. Ook een gaffel ontbreekt niet. Het turfschip verkeert nu bijna weer in authentieke staat. Slechts de zeilen met toebehoren ontbreken nog.

Deelnemers Drentse fietsvierdaagse op het Kalkovencomplex

Ongeveer 500 deelnemers ( 60 km.) van de Drentse Fiets Vierdaagse brachten vandaag (16 juli 2004) een bezoek aan het kalkovencomplex. De deelnemers moesten hier een stempel halen. Daarnaast kon men het gehele complex gratis bezichtigen. Vrijwilligers van de Hist. Ver. Avereest waren al vroeg in de weer om alles in gereedheid te brengen, teneinde de deelnemers op een prettige wijze te kunnen ontvangen. Zo was er koffie met koek of krentenwegge, maar ook was er (gratis) “turfgravers krachtvoer.” Een lekkernij die menig deelnemer zich goed liet smaken. Rond de klok van 10.30 uur was het weer een ouderwets gezellige boel bij de kalkovens. Er werd gezongen en sommigen maakt zelfs een dansje.

Uit de reacties van de gasten mag de HVA concluderen dat zij weer een een positieve bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de Drentse Fiets Vierdaagse.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest