Ga naar de inhoud

2008

Kiekjesdagen

“Och, muj nou toch ies kiekén, daor stiet mien breurtie nog op de foto. Die muk hebben!” Het was op 28 en 29 december weer “gezelligheid troef” in het streekmuseum “De Kalkovens”. Voor de achtste keer werden dit jaar de kiekjesdagen georganiseerd.Bezoekers konden heel veel herinneringen ophalen bij het bekijken van de diverse fotomappen, die weer op de tafel in de oudheidkamer lagen. In de Turfschuur lagen foto’s op A3-formaat. De afgebeelde personen op deze foto’s waren veelal nog onbekend. Op bijhorende lijsten konden de namen van de onbekenden worden ingevuld. De HVA-vrijwilligers en bestuurders toonden zich aan het eind van de kiekjesdagen zeer tevreden over de opkomst van bezoekers, die op koffie met een “kniepertien”en glühwein werden getrakteerd en de bereikte resultaten.

Open Monumentendag 2008

De officiële opening van Open Monumentendag in de gemeente Hardenberg vond dit jaar plaats in ons streekmuseum “De Kalkovens”. Wethouder Douwe Prinsse sprak namens het college van B. en W. o.a. zijn waardering uit voor de samenwerking tussen de Hist. Ver. binnen de gemeente Hardenberg, waarna de openingsact volgde. Gezeten aan boord van de opduwer “v. Dedem”, waarin ook de voorzitters van de vijf Hist. ver. hadden plaats genomen, moest de wethouder een over het kanaal gehangen spandoek met ouderwets veengereedschap weghalen. Dit gebeurde niet helemaal vlekkeloos en het had dan ook maar weinig gescheeld of de wethouder had een nat pak opgelopen. Na de officiële opening konden bezoekers van het museum ook een eindje meevaren op de opduwer. De gehele dag werd hiervan doorlopend gebruik gemaakt.

Ria Rijnhart-Froeling

Op zaterdag 30 augustus jl. overleed toch nog onverwacht ons bestuurslid Ria Rijnhart-Froeling. Ria was gedurende bijna 25 jaar bestuurslid van onze vereniging. Al kort na de oprichting in 1984 trad zij toe. Na een paar jaar werd ze secretaris van de HVA. Deze functie bekleedde zij tot omstreeks 1998. Vanaf dat jaar kreeg Ria de functie: conservator. Ria was in al die jaren een stuwende kracht binnen de vereniging. Niets was haar te veel. Zij zette zich steeds met hart en ziel in voor de vereniging, maar zeker ook voor de vrijwillig(st)ers binnen de HVA. Haar enthousiasme, positieve instelling, daadkracht enz. enz. zullen wij heel erg missen. Wij wensen haar partner, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

HVA op braderie Dedemsvaria

Na vele jaren van afwezigheid besloot het bestuur van de vereniging weer eens deel te nemen aan de braderie, die gedurende drie dagen wordt gehouden in de Dedemsvariaweek. Een kleine stand werd ingericht (woensdag 29 juli). De belangstelling was vanaf het openingsuur heel redelijk tot goed. De HVA zal ook de komende twee dagen nog op de braderie te vinden zijn.


Zaterdag 2 augustus.
De braderie zit er op. De HVA kan zeer tevreden zijn over het verloop van de deelname aan de braderie. Gedurende drie dagen (van 14.00 – 22.00 uur) zetten twaalf vrijwilligers zich in voor onze vereniging. Het resultaat was boven verwachting: Er meldden zich o.a. 13 nieuwe leden aan.

Museumweekend 2008 (5 april)

Vanmorgen is in de oudheidkamer van ons museum de expositie “Ambulante handel” geopend door de broers Han en Tom Rooth. Zij zijn in Dedemsvaart en omgeving nog de enige ambulante handelaren. Belangstellenden werden uitgenodigd om eerst een kopje koffie te drinken in de Turfschuur. Na het welkomstwoord (in de Turfschuur) van voorzitter Barend Rooseboom, toog het gehele gezelschap naar buiten om getuige te kunnen zijn van de openingsact. Een eerste korte bezichtiging van de expositie volgde. Voor de presentatie van de DVD “Dorpsflitsen” ging men weer naar de Turfschuur. Roosboom vertelde in het kort iets over de film en over de heer Kwant (de maker van de film). De 2 zoons van wijlen Theo Kwant kregen vervolgens de DVD aangeboden. Gedurende de gehele dag was het een gezellige drukte in het museum. Velen kwamen om de nieuwe expositie te bekijken en/of de DVD op te halen.

Bestrating vernieuwd

De bestrating aan de oostkant van het leshuis is in de afgelopen weken behoorlijk opgeknapt. In de bestrating zijn ook een aantal zgn. “eerste stenen” aangebracht. Het geheel ziet er prachtig uit. Ook de kade bij het turfschip heeft een onderhoudsbeurt gekregen. Er is nieuw doek aangebracht om te voorkomen dat het zand onder de kade wegspoelt en de bestrating is helemaal vernieuwd.

Dia’s gedigitaliseerd (vrijdag 22 februari)

In de afgelopen weken is een bestuurslid druk bezig geweest met het scannen van de gehele dia-collectie van onze vereniging. Deze collectie omvat een paar duizend dia’s. Een hele klus die binnen een tijdsbestek van twee weken moest worden geklaard. Met het voltooien van deze collectie heeft de HVA nu nagenoeg alle beeldmateriaal gedigitaliseerd.

Vrijwilligersavond 2008

Voor de vrijwilligers van de Historische vereniging werd gisteravond (18 januari) weer de traditionele vrijwilligersavond / nieuwjaarsvisite georganiseerd. Voorzitter Barend Roosboom kon in zijn nieuwjaarsrede ongeveer 90 mensen welkom heten. Hij bracht alle activiteiten liet alle activiteiten van 2007 nog eens de revue passeren. Ook blikte hij al even vooruit: De positieve ontwikkelingen met betrekking tot de gashouder. “Dit jaar gaan de werkzaamheden voor de verplaatsing van de gashouder beginnen”. Na een heel geanimeerd samenzijn (onder het genot van een aperitiefje) in het leshuis, ging het hele gezelschap om ongeveer 19.00 naar de Turfschuur voor een goed verzorgd bami- en/of nasibuffet. HarmJan Wilbrink zorgde samen met zijn zus voor de muzikale intermezzo’s. Na het “toetje” en een kop koffie ging een aantal vrijwilligers huiswaarts, anderen bleven in de oudheidkamer en het leshuis nog enige tijd gezellig bijeen.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest