Ga naar de inhoud

Verzetsman Hendrik Drost

Dedemsvaart

Hendrik Drost is geboren te Dedemsvaart. Hij was een zoon van de landbouwer Simon Drost en Catharina van Haeringen. Hendrik Drost is als kind met het gezin van zijn ouders komen te wonen op de boerderij aan de Zestiende Wijk. Daar heeft hij zijn jeugdjaren doorgebracht. Hij kon goed leren. Na de mulo aan de Moerheimstraat te Dedemsvaart heeft hij vanaf 1937 de twee‑jarige cursus aan de Chr. Landbouwwinterschool te Hardenberg‑Heemse gevolgd. Hij was toen 16 jaar. Daarna heeft hij een paar jaar meegeholpen op de boerderij van zijn ouders.

Naar Olst

In 1943, hij was toen 22 jaar, kon Hendrik Drost werk krijgen als assistent van de rijkslandbouwconsulent bij de Rijks Landbouw Voorlichtingsdienst in Olst. Daardoor moest hij ook naar Olst verhuizen. Het was in de oorlogsjaren. Hij kwam te wonen aan het Fabriekspad te Olst. Behalve bij de voorlichtingsdienst kwam hij in Olst ook in contact met de illegaliteit.

In het verzet

Hij legde intussen contacten met illegaliteit. Hij zorgde er in alle stilte voor, dat in zijn huis wapens en munitie konden worden opgeslagen om te zijner tijd hulp te verlenen aan de geallieerde oorlogvoering. Zijn huis werd een knooppunt van koerierslijnen in Salland. Dat was zeker niet ongevaarlijk. Ook was Hendrik medewerker geworden van de ondergrondse RVV (Raad Van Verzet) van Jan Schamhart en van het GDN‑bureau te Deventer (GDN, Geheime Dienst Nederland, was een voortzetting van de geheime inlichtingendienst). Hij verzorgde er de uitbetalingen van het NSF (Nationaal Steun Fonds). Toen er steeds meer daadwerkelijk verzet werd gepleegd, werd Hendrik Drost commandant van de KP‑Olst. Driemaal pleegde hij met zijn groep een aanslag op de spoorlijn nabij Olst. Tevens heeft de groep diverse malen ondergrondse telefoonkabels doorgesneden, minstens vijfmaal. Om het voor de Duitse oorlogsvoering zo belangrijke telefoonverkeer te saboteren. Er was verraad. Op 2 december 1944 is Hendrik Drost door de SD (de Duitse Sicherheits Dienst) gearresteerd en gevangen gezet in de “Oxerhof” te Colmschate. De Sicherheits Dienst zat op huize “Brinkgreven” te Deventer. Ondanks dit alles heeft Hendrik nooit iets losgelaten over de andere leden van zijn groep. En dan is het stil rond Hendrik Drost.

“De Woeste Hoeve”

In Maart 1945 werd door de ondergrondse bij de Woeste Hoeve een aanslag gepleegd op Rauter. Rauter was de hoogste vertegenwoordiger van de Sicherheits Polizei. De Duitsers waren razend en namen wraak door een grote groep gevangenen te executeren. Honderdzeventien gevangenen uit gevangenissen van vooral Oost‑ en Noord‑Nederland zijn op 8 maart 1945 door de Duitsers vermoord. Hendrik Drost was één van hen. Zij werden allen begraven in een massagraf. Thans staat bij “De Woeste Hoeve”, aan de weg Apeldoorn ‑ Arnhem, een monument met de namen van de omgekomenen.

Het oorlogsmonument in Olst aan de Hendrik Droststraat. Op de steen staat o.a. “Drost,
Hendrik, commandant knokploeg, gevallen 8 maart 1945 te Apeldoorn.

Militaire Eer

Herbegrafenis te Dedemsvaart. Kort na de bevrijding, in mei 1945, werd op de begraafplaats “Achterveld” te Dedemsvaart Hendrik Drost herbegraven. De plechtigheid vond plaats met militaire eer. Het was een indrukwekkende gebeurtenis met talrijke aanwezigen waarbij naast de familie en de vrienden, ook veel dorpsgenoten aanwezig waren. Ook burgemeester mr. J.M. Ravensloot was bij de plechtigheid aanwezig. Gesproken werd door ds. H. van der Wey. Deze wist van het vertrouwen van Hendrik Drost in zijn geloof.     Ds. Van der Wey heeft gedurende de gevangenschap en na het overlijden van Hendrik Drost steeds veelvuldig contact gehad met zijn ouders. Met zes saluutschoten door oud‑verzetsmensen, drie aan beide zijden van het graf, kwam aan de plechtigheid een einde.

Op zijn grafmonument kan men lezen:

Voor Koningin en Vaderland

Voor Vrijheid en Recht viel

Hendrik Drost

Op 8 maart 1945 te Apeldoorn

Het geloof in Christus gaf hem

Kracht tot den Strijd

Nog een eerbetoon:

Aan Hendrik Drost is postuum het Kruis van Verdienste toegekend. Dit ereteken werd overhandigd aan Simon Drost, de vader van Hendrik Drost. Ook ontvingen de ouders van Hendrik Drost een persoonlijke condoléance van koningin Wilhelmina.

Henk Jan Krikke

Noten

‑ Vader Simon Drost was in de jaren 1937/1938 lid van de Commissie van Toezicht van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse.

‑ In Olst is de Hendrik Droststraat ter herinnering aan de verzetsman Hendrik Drost.

Bronnen

‑ Dank aan de familie Drost, en mevrouw R. Westerink‑Drost.

‑ Genealogie familie Drost. Met dank aan de heer J.Westerink en de heer W.Visscher

‑ Dank aan A.G.de Voogd‑van Haeringen

‑ E.Wolbink; De Landbouwwinterschool in Heemse. In “Rondom den Herdenbergh”, 2004 nr.2 blz 4

‑ H.Berends; Woeste Hoeve. (Kampen 1995) blz 158

‑ mevr. H.Schoenmaker; “Zelfs de vogels zongen niet meer”. (Balkbrug 1995) blz. 56.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest