Ga naar de inhoud

Jaarfeest “Dient elkander”.

Op woensdag 4 december 1935 werd door de Ned. Herv. meisjesvereniging ”Dient Elkander” in het gebouw ”Rehoboth” aan het Zwarte Pad (nu Stegerensallee) te Dedemsvaart onder leiding van Ds. Gerrit Bos het jaarfeest gevierd. Ds. Bos diende de Ned. Herv. Gemeente van Dedemsvaart van 1932-1936. Toen werd hij beroepen te ’s-Gravenhage.

Op dit jaarfeest werd ook het tienjarig bestaan der vereniging herdacht. Na het uitbrengen van de jaarverslagen van de secretaresse en de penningmeesteresse werd door de presidente der vereniging, mevrouw Bos (echtg. van  ds. G. Bos), medegedeeld dat in het afgelopen jaar vijfenzestig kledingstukken waren vervaardigd, welke uitgereikt zullen worden aan de daarvoor in aanmerking komende gezinnen. De feestelijke avond werd verder gevuld met het opvoeren van ”samenspraken” (toneelstukjes) en het houden van voordrachten. Ter afwisseling van één en ander werden liederen gezongen en werd er getracteerd.

Voorste rij: v.l.n.r. Aaltje Konterman, Hilly Reinders, onbekend en Klazien Dekker. Tweede rij van onderen: Margje Timmer, Dina de Vogel, Aaltje Dijkstra, mevr. Bos, mevr. Vleer en Dina Wegter. Achterste rij: Klaasje Kikkert, Catharina Stukje, Geertje Veldman, Tiny Kösters, Niesje Veldman, Derkje van der Linde, Sjoukje Bouma, Katrien Bakker, Annie Stukje, Henny Hofsink en Mina Hofsink.

Zoals gebruikelijk in die tijd voerden afgevaardigden van naburige verenigingen ook het woord. De Nederlands Hervormde jongelingsvereniging, die haar vergaderingen ook houdt in het gebouw ”Rehoboth”, bood de jubilerende vereniging een tweetal boekwerken aan. Van de Nederlands Hervormde Bond van meisjesverenigingen werd een fraai wandbord ontvangen. De presidente ontving een schilderstukje en mevr. Nies Veldman werd met een boeket bloemen vereerd, omdat zij vanaf de oprichting der vereniging lid is geweest. Al met al was het een zeer genoeglijke avond en dat het jaarfeest in de smaak viel, bewees wel de grote belangstelling.

Peter Makaske, amateur-historicus.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest