Ga naar de inhoud

Bestuursnieuws

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Avereest nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 april aanstaande, aanvang 19.30 uur in de Turfschuur op het kalkoventerrein.

Agenda:

   1. Opening en mededelingen door Rudi Bults (voorzitter);
   2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 11 april 2023;
   3. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Gert Tempelman en aftredend en herkiesbaar is Ben Froklage. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering gemeld worden bij de secretaris Wim Sekeris;
   4. Verslag van de kascontrolecommissie;
   5. Financieel jaarverslag 2023 door penningmeester Jan Kamphuis;
   6. Korte pauze
   7. Overzicht van de activiteiten gedurende de afgelopen herfst- en winterperiode en plannen voor de komende periode.
   8. Rondvraag en sluiting.

Met groet en fijne paasdagen

Namens bestuur HVA

Wim Sekeris – secretaris

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest