Ga naar de inhoud

Het Wapen van Avereest.

De gemeente Avereest heeft het in de eerste zeventig jaren van haar bestaan zonder officieel wapen moeten stellen. Pas in november 1888 werd door de toenmalige gemeenteraad aan Z.M. Koning Willem III gevraagd om toestemming te verlenen aan het wapen dat door de wapentekenaar bij de Hoge Raad van Addel ontworpen was. In de loop van het jaar had de heer J.M. Lion het verzoek van de gemeente Avereest ontvangen om een wapen te ontwerpen en dit ontwerp werd bij Koninklijk Besluit van 30 december 1888 no. 31 goedgekeurd.

De vergunning tot het voeren van het wapen luidt als volgt:

“in sabel eene golvende fasee van zilver vergezeld boven een van keel gebonden korenschoof van goud, geplaatst tusschen twee klaverbladen van hetzelfde, en van onderen twee kruiselings geplaatste veenspitters van zilver met de stelen van goud naar omlaag, alles omgeven door het randschrift “gemeentebestuur van Avereest””.

Gedaan in ‘s-Gravenhage, den elfden Januari des jaars 1800 negen en tachtig.

Als toelichting hierop kan worden vermeld, dat de korenschoof en de klaverbladen weergeven de landbouw en de veeteelt, de voornaamste bronnen van bestaan in de gemeente in 1888. De veenspitters houden verband met het turfgraven, waardoor het nieuwe gedeelte van de gemeente, de veenkolonie Dedemsvaart is ontstaan. Of de golvende fasce in verband kan worden gebracht met het riviertje “De Reest”, vormende de noordgrens van de gemeente en aan welk riviertje de gemeente haar naam ontleent, is niet met zekerheid te zeggen.

Deze gegevens kregen wij van de gemeentesecretarie van de gemeente Avereest.
Even voor de duidelijkheid: in de wapenkunde gebruikt men eigen aanduidingen voor kleuren. Keel is de band die om de korenschoof zit en dit betekent rood. Goud is geel en zilver wit. De ondergrond van het wapen is zwart.

Schrijver n.n.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest