Ga naar de inhoud

Dedemsvaarter anderhalf jaar molenaar in Lattrop.

H.W. Knol molenaar in Lattrop

In 1894 werd de in Dedemsvaart geboren Hermanus Wilhelmus Knol molenaar op de molen van Lattrop (Ov.). De molen in Lattrop was nog maar kort daarvoor gebouwd. In 1894 werd er in Twente een zelfstandig werkende molenaarsknecht gezocht via een oproep in een advertentie in de Zwolsche Courant. In die advertentie stond niet waar precies in Twente, maar de advertentie stond in de krant van 9 en 10 maart van 1894. En daar molenaar H.W. Knol ruim 2 weken later, op 27 maart werd aangesteld, zal de functie in deze advertentie wellicht de molen in Lattrop betreffen. Want hoe kwam de Dedemsvaartse molenaar Knol anders in Lattrop terecht. Er is geen zeker bewijs, maar veel, wijst daar wel op. Men vroeg nl. het volgende:

“Om een windkorenmolen in Twente alleen waar te nemen, wordt nu of met Mei a.s. gevraagd een molenaarsknecht, R.K. godsdienst. Zonder goede getuigschriften onnodig zich aan te melden. Brieven franco onder No. 8850 bij de erven J.J.Tijl.” (Uitgever van de Zwolsche Courant).

Molenaar Knol voldeed aan alle eisen, die vermeld stonden in de advertentie. Daar Knol zelf geen eigen molen had, zal deze oproep uit Twente hem aangesproken hebben. De functie betrof een zelfstandig werkende molenaarsknecht. Knol was reeds een aantal jaren molenaar en hij was rooms katholiek. Hij bleek geschikt voor de functie uit de genoemde advertentie. Hermanus W. werd aangenomen als molenaar. Helaas overleed hij al een jaar later. Knol had zijn zwager Hendrikus Haverkort in dienst als molenaarsknecht. Deze was toen achttien jaar en een jongere broer van zijn vrouw.

De Lattropse molen

De molen te Lattrop stond 0,3 km ten zuiden van de kerk aldaar. Het betrof een ronde stenen bovenkruier, waarvan de kap met riet was gedekt. Het was een windkorenmolen van het type grondzeiler, die in 1892 gebouwd was in opdracht van de landbouwer L.G. Reerink. Door de bouw van deze molen hoefden de boeren van Lattrop niet meer naar elders, bijv. naar Tilligte of Lage om hun graan te laten malen. Omstreeks 1903 was Johannes E. Brunninkhuis eigenaar van de molen. In 1912 vestigde zich in het huis bij de molen Gerardus Vennegoor. Hij was getrouwd met een dochter van molenaar Brunninkhuis. De molen werd sindsdien “Molen van Vennegoor” genoemd. In 1923 werd er een 16 pk benzinemotor geplaatst. De molen verloor in 1936 eerst een wiek en in het begin van de veertiger jaren ook de andere wiek. Dit werd het einde van de molen. Later werd een geheel nieuwe maalderij gebouwd, met o.a. stenen afkomstig van de oude korenmolen. De huidige molen in Lattrop, afkomstig uit Tjamsweer (Groningen), is geplaatst in 1983.

De molen in Lattrop.

Molenaar Knol (1859 – 1895)

Hermanus Wilhelmus Knol is in 1859 geboren in Dedemsvaart, gem. Avereest. In de periode 1870-1880 blijkt hij te zijn ingeschreven in het dienstbodenregister van Avereest als dienstkecht, echter zonder verdere vermelding. Kennelijk heeft hij ook een tijdje buiten de gemeente Avereest gewoond, want in 1879 wordt hij ambtshalve weer opnieuw ingeschreven in Avereest. Later staat hij ingeschreven in de gemeente Ambt-Hardenberg (Slagharen).
Hij trouwde in 1892 te Avereest met Johanna Maria Geertruida Haverkort. Zij was een dochter van Hendrik Haverkort en Angela Sophia Dopmeijer. Hermanus Wilhelmus Knol bleek bij zijn trouwen in de gemeente Ambt-Hardenberg te wonen en was van beroep molenaar. Hij was 33 jaar. Twee jaar later, op 27 maart 1894, vertrokken zij naar Lattrop, waar hij toen dus molenaar werd. In Lattrop werd op 13 januari 1895 hun zoon Wilhelmus Hendrikus geboren. Helaas is vader Hermanus Wilhelmus Knol nog in dat zelfde jaar 1895 op 14 juni overleden. Hij is slechts 36 jaar geworden.

Gerard H. Varwijk

Bronnen
– Vereniging De Hollandsche Molen.
– Heemkunde groep Denekamp
– De Wind- en Watermolens in Overijssel. (Zwolle 1995) p. 125
– Zwolsche Courant, jrg. 1894
– De genealogische gegevens komen uit de collectie N.W.H.Rijnhart,
– Historisch Centrum Overijssel te Zwolle en van internet.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest