Ga naar de inhoud

Jodenvonder in oude luister?

De Historische Vereniging wil het jodenvonder graag in oude luister terug. Het vonder is een overgang over de Reest, ten noorden van Den Oosterhuis, maar al geruime tijd niet meer als zodanig te gebruiken.

Binnen het kader van de ruilverkaveling Dedemsvaart-Noord. die momenteel in uitvoering is, bleek herstel niet mogelijk. Na contact met een vertegenwoordiger van het Overijsselsch Landschap werd verder gewerkt. De kansen werden met de rentmeesters van het Overijssels Landschap en het Drentsch Landschap bekeken en er werd gesproken met B en W van Avereest.

Midden oktober gingen brieven de deur uit, naar de waterschappen Riegmeer en Benoorden de Dedemsvaart, naar de beide landschappen en naar de gemeente Zuidwolde. De waterschappen werd gevraagd welke hoogte en dergelijke moet worden aangehouden, onder andere vanwege de schouw. Riegmeer liet weten, dat het beheer bij de provincie ber ust en dat daar een vergunning tot herstel moet worden gevraagd. In afwachting van de, verdere    antwoorden is dat verzoek nog niet de deur uit.

Benoorden de Dedemsvaart antwoordde, dat het stroomprofiel  tenminste 4,70 meter moet zijn, dat de hoogte niet mag afwijken van het huidige restant, dat er azobé-hout moet worden gebruikt, dat er landhoofden en vleugels moeten komen en dat de bestaande resten na het herstel moeten verdwijnen. De landschappen is gevraagd om een bruggetje als bij de kerk in Oud-Avereest en daarvoor materiaal, dat niet nieuw hoeft te zijn, beschikbaar te stellen. Een antwoord is er nog niet. Dat kwam ook nog niet van de gemeente Zuidwolde. Er is de mededeling gedaan, dat aan het herstel geen kosten voor de gemeente kleven. Wel is de aanleg van een voetpad bepleit, opdat het vonder bereikbaar wordt en het na het herstel weer een oversteek kan worden.

Men kan bij het jodenvonder komen tussen de panden van de familie Smit en mevr. Minke door. Het aangrenzende weiland wil nog wel eens erg drassig zijn. Het vonder staat niet op de kaart aangegeven en het waarom schijnt ook niet schriftelijk te zijn vastgelegd.

Een lezing luidt: Joden gingen met “het pak” de boer op en om in De Tippe te komen (vanuit Drenthe) moesten ze helemaal via Nolde. Men heeft toen op een gegeven moment een balk over het water gelegd. Iemand raakte echter eens door een misstap in het water en omdat er sprake was van een kolk, verdronk de onfortuinlijke persoon. Daarna is er een vonder gemaakt. Een ander mij verteld voorval is nogal macaber. Een man en een vrouw passeerden er eens en omdat ze het slecht met elkaar konden vinden, zei de man dat hij zijn vrouw, die hij vasthield/die zich aan hem vastklampte., niet meer kon houden. Ze viel in het water, kwam in de draaikolk en verdronk ….. In elk geval is het jodenvonder duidelijk iets anders dan de doorwaadbare plaatsen in de Reest, waar de bodem met keien werd verstevigd en waar men met wagens en het vee passeerde.

W. Wind

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest