Ga naar de inhoud

Wie herinnert zich de restauratie van de Herv. Kerk

Interieur Hervormde kerk Dedemsvaart.

De hervormden waren in de negentiende eeuw aangewezen op de kerk in Oud-Avereest. Daar waar er in Dedemsvaart voor de Rooms-katholieken in 1819 een kerk was gebouwd, was er voor de hervormden nog niets.

Destijds werkte godsdienstonderwijzer Jan Tervaart-Prins, gedreven door idealisme, onder de protestantse veenarbeiders. Niet iedereen was even ontvankelijk voor zijn goede woorden, want eens, zo wil het verhaal, werd hij op het hoofd in de modder gezet.

Eigen gebouw

Onder de groep mensen, die wel oor hadden voor de godsdienstonderwijzer was Baron van Dedem. Hij bleef ijveren voor een eigen kerkgebouw voor de hervormde gemeente van Dedemsvaart. Mede dankzij een bijdrage van de koopman koning Willem I was men in 1834 in staat om de bouw van een eigen kerkgebouw te realiseren.

Verzakking

Na bijna honderdvijftig jaar waren zowel het exterieur als het interieur van het kerkgebouw dringend aan renovatie toe. Een toegepaste verlaging van de grondwaterstand in Dedemsvaart had mede een verzakking tot gevolg van de slechts op enkele steunpunten rustende bankenconstructie. De kerkvoogdij van hervormde gemeente was dan ook bijzonder gelukkig dat het kerkgebouw in 1978 op de monumentenlijst werd geplaatst en bovendien op een lijst werd geplaatst van direct in uitvoering te nemen restauraties. In 1981 kon het exterieur van het kerkgebouw worden aangepakt door een restauratiesubsidie in het kader van het Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands.

Actie

In 1982 werd een actie gestart voor restauratie van het interieur onder de leden van het kerkgenootschap. Deze actie bracht driehonderdduizend gulden op. De jaren 1983-1986 waren jaren van moeizaam onderhandelen met de rijksoverheid en de provinciale overheid, want de recessie had toegeslagen en de subsidiepotten bleken leeg.

Uiteindelijk droegen het Rijk en de provincie nog wel bij aan de restauratie, maar met een lager bedrag dan aanvankelijk was toegezegd. De hervormde gemeente liet zich niet uit het veld slaan. Zij bleek over de nodige spankracht te beschikken. Zij wist een veelvoud van drie ton op tafel te leggen, waardoor de beoogde restauratie alsnog plaats kon vinden. Eind 1988 werd het in oude staat herstelde kerkgebouw weer in gebruik genomen.

Dedemsvaartse Courant, 16 januari 2016.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest