Ga naar de inhoud

Wie herinnert zich de pastorie

Pastorie.

De Hervormde Gemeente in Dedemsvaart heeft verschillende pastorieën gekend. Omstreeks 1908 werd de toenmalige pastorie aan de Hoofdvaart als prentbriefkaart in de handel gebracht (foto). Het pand werd omstreeks 1900 gebouwd in opdracht van Heinrich Theodor Johann Moritz Wilhelm Fuhrmann Meijeringh, die toendertijd huisarts in Dedemsvaart was. Deze huisarts was een zoon van een van de vroegere kerkvoogden van de plaatselijke Hervormde Gemeente.

Na het overlijden van dokter Meijeringh hebben diens erfgenamen de woning verhuurd aan zijn opvolger dokter Hartmans. Deze heeft omstreeks 1907 zelf een woonhuis met praktijkruimte laten bouwen aan de Moerheimstraat. De erfgenamen van dokter Meijeringh hebben daarna het huis aan de Hoofdvaart publiek laten veilen ten overstaan van notaris J.A. Berendsen te Avereest. Bij de eindveiling bleek dat de heer Bontius, rijwielhersteller, de hoogste bieder was. Hij kreeg het pand in handen voor de in die dagen kapitale som van fl. 6.270,00.

Predikanten

Bontius heeft het perceel korte tijd later doorverkocht aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, die het als tweede pastorie in gebruik nam. In deze pastorie hebben de predikanten Gijsbert van Ramshorst, Jan Adam van Selms en Peter van der Sluys. Van Ramshorst kwam in 1908 als kandidaat-predikant en vertrok in 1917 naar Brummen. Van Selms kwam in 1917 van het Zeeuwse Grijpskerke naar Dedemsvaart. Hij werd in 1922 beroepen in Nijmegen. Van der Sluys kwam in 1923 van het Friese Haulerwijk naar Dedemsvaart. Hij verhuisde in 1936 van de pastorie aan de Hoofdvaart naar villa ‘Marquette’ aan de Moerheimstraat. Deze villa was door de Kerkvoogdij in een publieke veiling ten overstaan van notaris B.H. Kelder gekocht van de landbouwer Jurriaanse.

In de dertiger jaren heeft de Kerkvoogdij het pand aan de Hoofdvaart verkocht aan G.A. Boschman, destijds slager te Zwolle. Hij nam na een verbouwing het westelijk deel van het pand in Dedemsvaart in gebruik. Het oostelijk deel werd door hem verhuurd aan zijn zwager G. Santman, die er jarenlang een schoenenwinkel met een schoenreparatiewerkplaats in heeft geëxploiteerd. Daarna is slagerij Boschman nog enige tijd verhuurd geweest aan Roozeboom, die er een zuivelhandel in heeft gehad.

Dedemsvaartse Courant, vrijdag 25 maart 2016

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest