Ga naar de inhoud

Voorwoord burgemeester eerste nummer Kroniek.

Er wordt wel eens beweerd, dat de gemeente Avereest geen echt oude geschiedenis kent, die teruggaat in de verre historie. Dat komt wellicht mede door het feit, dat eerst in het begin van de 19 e eeuw een aanvang werd gemaakt met de ontsluiting en ontginning van het Noord-Overijsselse veengebied, waarvan een groot gedeelte van het tegenwoordige grondgebied van de gemeente deel uitmaakte. De historie van een deel van onze gemeente gaat echter wel degelijk terug naar een grijs verleden, zoals onder meer het tegenwoordige Oud-Avereest, waar reeds in het jaar 1236 sprake was van het bouwen van een kerk door de “menschen van de Reest”. Hoe het ook zij, of de historie nu van een oudere of van een meer recente datum is, de gegevens uit die historie zijn het waard om bewaard te blijven. Het is daarom toe te juichen, dat een groep belangstellende ingezetenen van de gemeente met het initiatief gekomen is een vereniging tot behoud van de historie van Avereest op te richten, een initiatief dat bij veel inwoners weerklank heeft gevonden.

In deze eerste uitgave van het verenigingsblad wil ik leden en bestuur van de nog prille Historische Vereniging Avereest bijzonder veel succes toewensen bij hun werk en wil ik gaarne de doelstellingen van de vereniging van harte aanbevelen bij de Avereester bevolking.

De burgemeester van Avereest,
E. R. Wieldraaijer.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest