Ga naar de inhoud

Spontane actie t.b.v. familie Ravesloot.

Op zaterdag 7 april 1945 werd de ambtswoning van de toenmalige Avereester burgemeester Mr. Jan Marie Ravesloot, gelegen aan de Hoofdvaart, destijds plaatselijk bekend als Wijk F, nummer 116, sinds 1947 Hoofdvaart 7, door een aantal terugtrekkende Duitse militairen leeg geroofd. Op de locatie, waar deze ambtswoning heeft gestaan, bevindt zich nu het gebouw ”De Fontein” van de Nederlands Hervormde Gemeente te Dedemsvaart.

Toen burgemeester Ravesloot, na bijna een jaar ondergedoken te zijn geweest bij familie in Den Haag, op vrijdag 20 april 1945 met zijn gezin terugkwam in de gemeente Avereest, vond hij daar een door de Duitse bezetter (met hun beruchte ”Gründlichkeit”) totaal leeggeroofd huis. In verband met het feit, dat deze burgemeester gedurende zijn ambtsperiode zich had laten kennen als een ware burgervader voor zijn gemeentenaren, gingen er stemmen op om de getroffen familie schadeloos te stellen.

Een comité

Er werd een comité samengesteld, bestaande uit een aantal vooraanstaande ingezetenen met als doel gelden in te zamelen voor de aanschaf van een nieuwe inboedel voor de burgemeestersfamilie. Vrijwilligers uit alle lagen der bevolking gingen huis aan huis op pad met intekenlijsten door de gehele gemeente Avereest, van Sluis Zeven tot de Kievitshaar.
In verband met het feit, dat de ”Dedemsvaartsche Courant” in die periode door het Militair Gezag een verschijningsverbod was opgelegd, is niet na te gaan hoe groot de totale som van de collecte is geweest. Nagenoeg iedere Avereester had zijn of haar steentje bijgedragen om dit succes te bereiken. Het actiecomité schafte een boekwerk aan, dat aan de voorzijde was voorzien van het wapen der gemeente Avereest en waarin alle intekenlijsten gebundeld werden opgenomen.

Op 7 juni 1945 werd het totaal ingezamelde bedrag met het boek aan burgemeester Ravesloot ter hand gesteld. De opdracht, welke is vermeld op de eerste bladzijde van het betreffende boek luidt als volgt:

        ”Als spontane uiting van blijdschap over den
        behouden terugkeer van Mr.J.M.Ravesloot als
        Burgemeester van Avereest op 20 April 1945,
        na een jaar van gedwongen scheiding, boden
        de hierachter vermelde ingezetenen van de
        gemeente Avereest hem en zijn gezin, als
        blijvende herinnering een cadeau aan, noodig
        voor het opnieuw inrichten van hun, door
        den Duitschen overweldiger leeggeroofde woning.
        Dedemsvaart, 7 Juni 1945.”

Op 11 januari 1946 werd de heer Ravesloot benoemd tot burgemeester van de gemeente Almelo, terwijl enige jaren later zijn benoeming tot eerste burger van de gemeente Delft volgde. Een mooie carrière dus! Na het overlijden van de heer Ravesloot, op 24 maart 1985 in de gemeente Baarn, kwam het boek in handen van zijn zoon, de inmiddels overleden emeritus-predikant Jan Lodewijk Ravesloot, geboren te ’s-Gravenhage op 6 juni 1937 en overleden in de gemeente Hardenberg, op 2 maart 2003.

De ambtswoning van de Avereester burgemeester aan de Hoofdvaart 7 te Dedemsvaart.

Boek voor HVA

De Historische Vereniging Avereest mocht enige tijd geleden uit handen van mevr. Z.J. Ravesloot-van Nimwegen het betreffende boek ontvangen, een belangrijke aanwinst voor de boekencollectie van de HVA. In het boek staan op de ingebonden intekenlijsten welgeteld 2223 handtekeningen van inwoners van Avereest (Dedemsvaart, Balkbrug en Oud-Avereest), waaronder enige handtekeningen van tijdelijk in de gemeente Avereest (tengevolge van de oorlogsomstandigheden) ondergebrachte evacués uit het westen van Nederland.

Uit het vorenstaande moge blijken, dat de solidariteit onder de Avereesters in de dagen kort na de bevrijding van de Duitse overheersing bijzonder groot is geweest.

Peter Makaske, amateur-historicus

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest