Ga naar de inhoud

Memorie-album burgemeester J.H. van Barneveld.

Een album

In de nalatenschap van haar moeder, mevr. A. C. van der Made – van Barneveld, werd door de in Frankrijk wonende mevr. M. A. Luccioni – van der Made een album aangetroffen met een naamlijst van inwoners van de gemeente Avereest die bijgedragen hadden aan het grafmonument van de overleden burgemeester van Avereest, Johannes Hendrikus van Barneveld (1830 – 1878).

Burgemeester J. H. van Barneveld was de grootvader van haar moeder. Mevrouw Luccioni – Van der Made wilde dit album aan de Gemeente Avereest aanbieden, maar moest constateren dat deze gemeente als zodanig niet meer bestaat. Dus is het album aan de Gemeente Hardenberg aangeboden. Via de gemeentearchivaris, de heer E. Wolbink, is dit album bij de Historische Vereniging Avereest terecht gekomen, die ingenomen is met deze aanwinst.

Burgemeester Johannes Hendrikus van Barneveld

Johannes Hendrikus van Barneveld is vanaf 1860 tot zijn overlijden in 1878 burgemeester van de Gemeente Avereest geweest. In 1863, al kort na zijn aantreden, werd er voor Avereest een geheel nieuw gemeentehuis gebouwd aan de Hoofdvaart, naast het toenmalige hotel Steenbergen. Dit gemeentehuis heeft ruim 55 jaar, van 1863 tot 1918, dienst gedaan. Sinds 1918 was het gemeentehuis van Avereest gevestigd in het statige pand “Villa Dina”.

Bij het bouwen van een nieuw gemeentehuis bleef het echter niet. Van Barneveld liet te gelijker tijd, in 1863, oostelijk van dat gemeentehuis een  woonhuis bouwen in een classistische stijl. Dit woonhuis heeft, opvallende hoekpilasters en een midden-risaliet (iets vooruitspringend gedeelte) met een fraai balkon en een driehoekig fronton (timpaan) als bekroning. Deze beide gebouwen, zowel het voormalige gemeentehuis als de burgemeesterswoning, staan er na 130 jaar nog steeds en ze hebben nog niets van hun vroegere glorie verloren. U vindt de beide gebouwen op Hoofdvaart 27 en op de hoek van de Hoofdvaart/Molstraat.  Allebei zijn ze (mede) gebouwd op initiatief van burgemeester J.H. van Barneveld. Hij heeft slechts 15 jaar van zijn woning kunnen genieten, want hij is helaas al op 48-jarige leeftijd overleden (op 2 dec.1878). Hij is als burgemeester van Avereest opgevolgd door zijn broer Herman van Barneveld. Johannes Hendrikus van Barneveld was getrouwd met Anna Charlotte van Riemsdijk. Na zijn overlijden is Van Barneveld begraven op de begraafplaats Mulderij.  Door een comité werd aan de ingezetenen van Avereest een bijdrage gevraagd voor de oprichting van een passend en waardig monument. Velen (honderden) hebben hieraan gevolg gegeven, hun namen worden vermeld op de naamlijst in het memorie-album.

Het “in memoriam” – album

Na het overlijden van Van Barneveld heeft een comité (bestaande uit Jhr. mr. G. C. Junius van Hemert, P. van der Elst, J. ten Kate, A. Berends en mr. J. H. E. Meesters) niet alleen het grafmonument opgericht, maar ook een album opgesteld met de namen “…van ingezetenen van Avereest die in dankbare nagedachtenis het gedenkteken hebben opgericht op het graf van wijlen den heer Joh’s. Hend’s. van Barneveld, Burgemeester en secretaris van Avereest, lid der Prov. Staten van Overijssel, geb. te Rijssen 29 juli 1830,
overl. te Avereest 2 dec. 1878″.

Dit album/boek is samengesteld door F. W. Rinck, (à La Haye) te Den Haag. Het is uitgevoerd in blauw fluweel met wit een metalen beslag en een met een lauwertak omgeven medaillon “in memoriam”; het heeft zilver-op-snee en is ook daar iets bewerkt. Het 125-jaar oude album is kwetsbaar en dat is de reden dat de inhoud daarvan inmiddels is gescand en dus voor belangstellenden ter inzage ligt in onze oudheidkamer.

Henk Jan Krikke

Bronnen en literatuur.
– “In Memoriam”; album met naamlijst van ingezetenen van Avereest die in dankbare
   nagedachtenis het gedenkteken hebben opgericht op het graf van burgemeester
   J.H.van Barneveld. Met dank aan mevr. Luccioni – Van der Made.
– N.W. H.Rijnhart; Het stenen archief. HVA 1992 nr. 3, blz. 18.
– J. Drent; Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest.
  Dedemsvaart 1978, blz. 104.
– G. H. Varwijk; De Dedemsvaart in de 20e eeuw. Dedemsvaart 1998, blz. 131.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest