Ga naar de inhoud

Zorg om behoud gashouder.

Zorg over het behoud van de tegen het kalkovencomplex aan staande gashouder klonk door in de toespraak van wethouder Joost Liese tijdens de opening van Open Monumentendag 1998. “De gashouder houdt ons al jaren bezig. We zullen pogingen blijven ondernemen om het behoud veilig te stellen. Het is een stuk historie met landelijke waarde”, aldus de wethouder.

De wethouder verklaarde zijn zorg nader door (desgevraagd) uit te leggen, dat de gashouder nog steeds geen monumentale status heeft en daardoor in wezen “vogelvrij”‘ moet worden genoemd. Zolang de beoogde status niet is verkregen kan er ook niets aan worden gedaan en gaat de kwaliteit achteruit. Er is al geld voor herstel in het vooruitzicht gesteld… Een gebruiksbestemming is ook nog niet vastgelegd, hoewel er toch wel sterk in een tentoonstellingsrichting wordt gedacht.

De feitelijke handeling van Open Monumentendag gebeurde in een miezerige regen, in de vorm van het hijsen van de vlag. Liese gewaagde van een bijna historisch moment, omdat hij sinds zijn tijd bij de padvinderij niet weer een vlag had gehesen. Het werk van Liese werd trouwens over gedaan, omdat de vlag in eerste instantie gewoon niet in top was te krijgen, vanwege een aantal storende knopen in het touw. Het leek even alsof de vlag (wat hoog) halfstok hing… Dat werd zo snel mogelijk verholpen.

Het bleef deze dag nogal slecht weer en dat drukte zonder meer de toeloop naar de Oudheidkamer. De wethouder noemde Open Monumentendag een heel goed initiatief en was blij met het feit, dat ook Avereest mee deed en dat het op deze dag het nodige te bieden had. “Avereest heeft maar een bescheiden aantal monumenten en het is daarom des te meer zaak om ze (proberen) te bewaren. Het vertegenwoordigt een stukje historisch besef.” De wethouder haalde aan, dat de brug over de Dedemsvaart aan de Moerheimstraat zal worden hersteld. Hij achtte dat ook een compliment voor de Historische Vereniging en de plaatselijke sponsoren.”Hierdoor blijft een belangrijk stukje historie behouden”. Sprekende over de wens om tot herbouw van de turfschuur te komen zei Liese, dat de gevoerde actie een spectaculair bedrag heeft opgeleverd. Hij zei te hopen, dat ook de gemeente een bijdrage zal leveren.”Hopelijk kan volgend jaar na de winter de herbouw starten en keert er een bouwwerk terug, dat past in het geheel. Voor de HVA betekent dat meer expositie- en opslagruimte”. De wethouder noemde het een spijtige zaak, dat er toch ook dingen verdwijnen, die feitelijk zouden moeten blijven. “De HVA is alert en zal dat ongetwijfeld blijven om in goed overleg dat verdwijnen zo veel mogelijk te voorkomen”. Een compliment liet Liese horen voor de vrijwilligers, die hij “een uitermate monumentale dag” toewenste. Een programma was er voor deze dag niet. De tentoonstelling over 12,5 jaar HVA kreeg hierdoor alle aandacht.

Willem Wind

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest