Ga naar de inhoud

Kalkovens en Gashouder, behoud.

Het behoud van de kalkovens bij de noordelijke invalsweg van Dedemsvaart, alsmede de in de directe omgeving staande gashouder is een flink stuk dichterbij gekomen nu de raad van Avereest tot aankoop van het geheel heeft besloten. De aankoopkosten van grond en opstallen bedroegen ruim f 800.000, – en daar komt dan nog eens het herstel van de drie kalkovens met leshuis en het aanpassen van de gashouder bij. De gemeente heeft echter het financiële plaatje rond weten te krijgen door f 325.000,- aan de algemene reserve te onttrekken, f 185.000,- te halen uit het fonds stads- en dorpsvernieuwing, terwijl er uit de provinciale knelpuntenpot f 300.000,00 wordt ontvangen. De gemeente heeft tot deze koop besloten mede uit overwegingen de noordelijke toegang tot Dedemsvaart te kunnen verfraaien. Hoe- het er allemaal uit gaat zien is nu nog niet duidelijk, maar wel staat vast dat de kalkovens, het leshuis en de gashouder niet zullen worden verplaatst. Misschien wordt er nog wel eens iets aan toegevoegd. De gemeente had bijvoorbeeld gedacht aan de synagoge, die uit de oostelijke “wand” van de Markt moet verdwijnen, maar het bestuur van de Historische Vereniging Avereest heeft gemeend nee tegen die gedachte te moeten zeggen, omdat daarmee de historie toch wel wat geweld zou worden aangedaan. Een eerste zorg is nu het herstel van de kalkovens. Eén van de drie exemplaren is intussen, zeker aan de bovenkant, behoorlijk bouwvallig geworden. De gemeente moet het geld voor dat doel putten uit een monumentenbudget, die nu kan worden aangevraagd. Er is globaal wel bekend wat de gemeente kan verwachten, maar dat is bestemd voor alle zaken die op de monumentenlijst staan. Het zal gewoon passen en meten worden om het allemaal voor elkaar te krijgen. De vaste wil daartoe is echter zonder meer duidelijk. Niet duidelijk is of de gemeente al vast een voorschot neemt op die uitkering, omdat die pas over een aantal jaren tegemoet kan worden gezien.

Er is nog geen bestemming gegeven aan de gashouder, die samen met de woning van het gemeenschappelijk gasbedrijf werd gekocht. De woning is intussen voor een hogere prijs dan voor het geheel werd betaald al weer van de hand gedaan. In en aan de gashouder zullen de meest noodzakelijke voorzieningen worden getroffen, opdat er niet overhaast een beslissing hoeft te vallen. Om dit gedeelte van Dedemsvaart te kunnen verfraaien moet eigenlijk ook het loonbedrijf Kort verdwijnen. De gemeente is daar druk mee bezig, maar moet wachten op het nieuwe punt van vestigen. Dat houdt verband met het feit, dat twee agrariërs ten noorden van Dedemsvaart plannen hebben om hun bedrijf naar het open gebied ten noorden van Sluis VI te verplaatsen in het kader van de ruilverkaveling Dedemsvaart-Noord. Eén van die te verlaten bedrijven zou het nieuwe vestigingspunt voor Kort worden. Er is in elk geval reden tot voldoening over de afwikkeling van dit gebiedje, want het heeft er lange tijd om gespannen of het wel zou lukken om veilig te stellen wat nu behouden blijft.

Willem Wind

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest