Ga naar de inhoud

Gashouder niet op monumentenlijst.

Omdat de aanwezige cultuur-historische waarden op korte termijn niet zodanig worden bedreigd, dat bescherming op grond van de Monumentenwet 1988, vooruitlopend op de resultaten van het Monumenten Selectie Project (MSP), zou zijn te rechtvaardigen, is de gashouder aan de Oude Zuidwolderstraat nog niet op de Momumentenlijst geplaatst.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, vallend onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft dit de gemeente Avereest meegedeeld. De gemeente had (voorrang) gevraagd om aanwijzing tot beschermd monument. Die aanwijzing volgt ongetwijfeld in een volgende fase, als uit de geïnventariseerde zogenaamde jonge monumenten een aantal op de monumentenlijst zal komen. De gemeente deed de aanvraag om het behoud van de nog complete gashouder zo mogelijk veilig te stellen. Er is sprake van zeldzaamheidswaarde, er is samenhang met de op zichtafstand staande kalkovens en er is noodzaak om op korte termijn tot restauratie over te gaan, gelet op de corrosieverschijnselen. Het betreft een natte gashouder met enkelvoudige klok, die deel uit maakte van het in 1932 gestichte gemeentelijke gasdistributiebedrijf. De ijzeren onderbouw omvat een waterreservoir, waar de klok, in lege toestand, inzakt. De bovenbouw bestaat uit een vakwerkskelet van stangen en smeedijzeren balken, die dienen om de klok bij het omhoog komen te begeleiden. De klokdiameter is 12 meter en de inhoud 700 kubieke meter, zodat het een relatief kleine gashouder is. Plaatselijk scheepsbouwer H.B.Peters voerde de bouw uit in samenwerking met de NV scheepswerf en gashouderbouw Jonker en Stans te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze gashouder is het laatste volledig in tact gebleven exemplaar van dit type in Nederland. Volgens Monumentenzorg is er op korte termijn geen bedreiging van het voortbestaan en is er derhalve geen dringende reden om vooruit te lopen op de uitkomsten van het MSP.

Willem Wind

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest