Ga naar de inhoud

Voormalige pastorie N.H. gemeente.

Eén van de voormalige pastoriëen van de Hervormde Gemeente in Dedemsvaart.

Dit maal heb ik een foto uit mijn collectie tevoorschijn gehaald, die omstreeks het jaar 1908 is genomen door een medewerker van de destijds te Zwolle gevestigde drukkerij annex uitgeverij van de firma Larivière en Voorhoeve. Het betreft hier één van de voormalige pastoriëen van de Hervormde Gemeente in Dedemsvaart, gelegen aan de zo geheten Hoofdvaart. Als prentbriefkaartnummer 4844 is deze foto in de handel gebracht. Het pand, waar het hier om gaat, is omstreeks het jaar 1900 gebouwd in opdracht van de Heer Heinrich ‘neodor Johann Moritz Wilhelm Führmarin Meijeringh, die toentertijd huisarts in Dedemsvaart was. Deze huisarts was een zoon van één van de vroegere kerkvoogden van de Hervormde Gemeente in Dedemsvaart. Na het overlijden van dokter Meijeringh hebben diens erfgenamen de woning verhuurd aan zijn opvolger dokter Hartmans. Dokter Hartmans heeft omstreeks het jaar 1907 zelf een woonhuis met praktijkruimte laten bouwen, te weten het pand, dat nu plaatselijk bekend staat als Moerheimstraat 62 en momenteel wordt bewoond door de familie Kolthof-Dekker. De erfgenamen van dokter Meijeringh hebben daarna het meergemelde huis publiek laten veilen ten overstaan van notaris J.A. Berendsen te Avereest. Bij de eindveiling bleek, dat de hoogste bieder op het pand was geworden de heer Bontius, rijwielhersteller in Dedemsvaart voor de in die dagen kapitale som van f. 6.270,- Genoemde Bontius heeft het perceel korte tijd later doorverkocht aan de Kerkvoogdij van de Hervorrnde Gemeente in Dedemsvaart, die het als tweede pastorie in gebruik nam. In deze pastorie hebben achtereenvolgens gewoond de Hervormde predikanten:

1. Gijsbert van Ramshorst, die in 1908 candidaat was en in 1917 vertrok naar Brummen;
2. Jan Adam van Selms, die in 1917 kwam van Grijpskerke in Zeeland en in 1922 werd beroepen te Nijmegen.
3. Pieter van der Sluys, die in 1923 kwam van Haulerwijk uit Friesland en in 1936 de villa “Marquette” aan de Moerheimstraat 98 betrok, nadat de Kerkvoogdij deze villa in publieke veiling ten overstaan van notaris B.H. Kelder had gekocht van de landbouwer Jurriaanse in Dedemsvaart.

In de dertiger jaren heeft de Kerkvoogdij het pand, dat in dit artikeltje centraal staat, verkocht aan de Heer G.A. Boschman, destijds slager te Zwolle. Genoemde heer Boschman nam na een verbouwing het Westelijk gedeelte van het pand in gebruik, terwijl het Oostelijk gedeelte door hem werd verhuurd aan zijn zwager de heer G. Santman, die er jarenlang een schoenwinkel met schoenreparatiewerkplaats in heeft geëxploiteerd. Vervolgens is de slagerij Boschman nog enige tijd verhuurd geweest aan de Heer Roozeboom, die er een zuivelhandel in heeft gehad. Momenteel is het pand plaatselijk gemerkt: Moerheimstraat 34 en 36 te Dedemsvaart en respectievelijk in gebruik bij kapsalon “Tiny en Marcel” en Fotohandel “Theo”.

P. Makaske

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest