Ga naar de inhoud

Huize ”Arriër-End”.

De hierbij geplaatste prentbriefkaart werd in 1909 uitgegeven door de Firma J. Koning in Dedemsvaart, ter gelegenheid van de viering van het eeuwfeest in de gemeente Avereest op zeven, acht en negen juli van dat jaar. Door een misverstand tussen de fotograaf en de drukker van het plaatje werd het gebouw, zoals op de kaart is vermeld, ”Huize Drieërend” genoemd, in plaats van de juiste benaming ”Arriër-End”. De naam ”Arriër-End” werd ontleend aan de Ommer buurtschap Arriën, waarvan één der uitlopers zich in noordelijke richting uitstrekte tot Dedemsvaart.

Huize “Arriërend”.

Huize ”Arriër-End” werd gebouwd als villa voor één van de Dedemsvaartse verveners. Jaren later werd dit markante gebouw eigendom van de Koninklijke Kweekerij “Moerheim” v/h B. Ruys N.V.  en diende geruime tijd als residentie van Bonne Ruys, de directeur van ”Moerheim”. Na het overlijden van het echtpaar Ruys-Fledderus is ”Arriër-End” zeer korte tijd eigendom geweest van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC), gevestigd te Amsterdam. Het streven van de NJHC om in Dedemsvaart een goedlopende jeugdherberg te exploiteren bleek helaas geen succes te zijn. Voorzover kon worden nagegaan heeft ”Arriër-End”, gezien het geringe aantal overnachtingen in Dedemsvaart, heel weinig dienst gedaan als jeugdherberg. Dit is dan ook de reden geweest, dat het bestuur van de NJHC in 1952 het gebouw in eigendom overdroeg aan het thans niet meer bestaande Dedemsvaartse Administratiekantoor Kamphof en Zomer, waarvan toen de boekhoudspecialisten Andries Kamphof en Piet Zomer directeur waren. Het gebouw werd ingericht als kantoor en als wooneenheden voor de beide directeuren met hun gezinnen. Momenteel wordt ”Arriër-End” bewoond door drie gezinnen.Peter Makaske, amateur-historicus.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest