Ga naar de inhoud

De brug terug.

Begin 1999 werd de oude brug bij ”Humosa” voor restauratie op transport gesteld naar de fa. Duijndam BV in Noorwijkerhout. De toestand was zodanig geworden dat nog langer wachten met de restauratie niet verantwoord was. De historische vereniging had sponsors weten te interesseren voor de restauratie van de brug, terwijl ook de gemeente Avereest een deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen. Uiteindelijk bleken de kosten van de restauratie toch nog tegen te vallen. Op vrijdag 9 juni jI. waren leden van de historische vereniging en belangstellenden bijeen gekomen om de terugkomst van de brug en herplaatsing ervan mee te maken. Het transport vond plaats per trailer van de fa. De Groot uit Voorschoten. Om 14.45 uur was de brug op de juiste plaats getakeld en een kwartier later liepen de eerste Avereesters over de brug. Merkwaardig is dat het vaste noordelijke bruggenhoofd houten leuningen heeft en een vast fundament. De houten leuningen doen wat vreemd aan en een massieve opvulling onder een bruggenhoofd is niet gebruikelijk bij bruggen over de Dedemsvaart. De Dedemsvaartse Courant van 17 mei 2000 tekende uit de mond van de woordvoerder van de fa. Duijndam in Noordwijkerhout op: ”Strak in de lak en in het pak komt jullie historische brug weer terug naar Dedemsvaart”. ”Hij (de brug!) is weer als nieuw”. Bij aankomst van de brug bleek deze anders van kleur dan het vertrouwde metallic/zilver-aluminium. Zij (de brug) had een donkerblauw-groene kleur; desgevraagd werd gemeld dat de brug vroeger deze kleur zou hebben gehad.

De officiële her-ingebruikname van de brug was op zaterdag 17 juni, een prachtige dag. Baron van Dedem, alias Peter van Buuren, en de burgemeester, de heer A.J. Pijlman, waren de hoofdpersonen bij de ingebruikname van de brug naast de sponsoren en de HVA. Baron van Dedem begon zijn toespraak met de dichtregel van Martinus Nijhof: ”Ik ging naar Bommel om de brug te zien”. ”U bent vanmorgen ook gekomen om de brug te zien, deze brug. Blinkend in het morgenlicht. Toch heeft deze brug ook iets moderns en dat is namelijk de kleur. Wellicht heeft de maker van deze replica zich laten inspireren door het blauw van de hemel of, door het blauw van de trouw, of heeft die misschien gedacht: ’Laten we het maar blauw – blauw laten’.

De nieuwe brug bij Humosa.


Niettemin vormt deze brug een organisch geheel met dit deel van de Dedemsvaart. Sommigen van u hebben de brug al goed bekeken en enkelen attendeerden mij er op dat de plaat van de bouwer “Meijer Musselkanaal 1891” nog niet was aangebracht. Ik ben er van overtuigd dat dit nog gaat gebeuren. De vaart heeft Avereest welvaart en ontwikkeling gebracht. Ik, baron Van Dedem, liet destijds het kanaal graven om mensen nieuwe hoop te geven op een betere toekomst. Of een nog betere toekomst ons deel wordt in de nieuwe gemeente Avereest-Gramsbergen-Hardenberg, zal nog moeten blijken. U, burgers van Avereest, gaf aan zelfstandig te willen blijven, maar aan uw stem werd door de politiek in Den Haag (2e Kamer) geen gehoor gegeven. Geografisch lijkt de nieuwe gemeente  op een banaan die zich uitstrekt van Nieuwleusen tot de Duitse grens. Avereest ligt aan het voeteneinde, aan de periferie van de nieuw te vormen gemeente. Ik ben er van overtuigd dat de burgers van Avereest er geen bananenrepubliek van zullen maken. Zij zullen datgene doen wat centraal moet en zullen bevorderen wat decentraal kan. De leefbaarheid van Avereest is voor ons allen van vitaal belang. Avereesters hebben zich in hun historie inventief en creatief opgesteld en dat moet zo blijven. Wij zullen aan onze toekomst werken met visie en daadkracht. Vandaag reiken heden en verleden elkaar de hand. Wij zullen geen etiketten moeten plakken op elkaars feiten, maar bruggen moeten bouwen over kloven en verschillen heen”.

Het gemeentebestuur en de sponsoren: fa. Rozenheim v.o.f., fa. lJmker beheer, fa. Tielbeke en Hans Hoogeveen mannenmode werden door Baron van Dedem bedankt voor het geld dat zij beschikbaar hebben gesteld voor de restauratie van de brug. De sponsoren bevestigden een informatiebordje naast de brug aan de zuidzijde van de vaart. Vervolgens werden de sponsoren met het bestuur van de HVA aan de ene zijde en het gemeentebestuur aan de andere zijde van de brug opgesteld. Zij ontmoetten elkaar midden op de brug, waarna witte en blauwe ballonnen de lucht in gingen.

De burgemeester (in deftig jacket) sprak de sponsoren, het bestuur van de HVA en de aanwezigen toe. Aansluitend werd het woord gevoerd door de heer W. Vrieling van Rozenheim v.o.f. namens de sponsoren. Opvallend was zijn pleidooi voor meer bruggen. Hij memoreerde dat bij nieuwe bouwkavels er een toeslag is voor bovenwijkse voorzieningen en veronderstelde dat deze brug het juiste voorbeeld is van een bovenwijkse voorziening, in welke bestemming van de toeslagbedragen hij zich overigens goed kon vinden.

Redactie

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest