Ga naar de inhoud

Judith van Marlelaan

De Judith van Marlelaan omstreeks 1947

Enige tijd na het einde van de Tweede Wereldoorlog (vermoedelijk omstreeks 1947) werd bijgaande prentbriefkaart uitgegeven door  boekhandel J.J. (Koos) Tromp, aan de Julianastraat.

De Judith van Marlelaan omstreeks 1947.

Zoals op de afbeelding te zien is was de hele zuidkant van de Judith van Marlelaan toen nog onbebouwd. Aan het eind van de veertiger/begin vijftiger jaren, werden daar de zogenaamde duplexwoningen gesticht, welke inmiddels zijn gesloopt. Het tegenwoordige parkje bij de Markt, met het daarin door Marie Louise Minke vervaardigde kunstwerk, was vroeger een trapveldje, waarop na schooltijd een aantal jongens, die zich ”De Marktboys” noemden, hun onderlinge wedstrijdjes speelden.

Enige namen van spelers, die in die tijd (dertiger jaren) tot ”De Marktboys” behoorden en mij bij het schrijven van dit stukje te binnen schieten waren onder andere: Aljen Bieringa, Appie van de Belt, Arend Dekker, Jopie Denneboom, Pier Hiemstra, Joep Holvast, Wim Peters, Harm Kiewiet, Sally Klein, Hilco Tieks, Willem Rijkers en Jan Zwiers. Er zullen er ongetwijfeld meer geweest zijn. Het merendeel van hen werd later lid van DVC (Dedemsvaartsche Voetbal Vereniging, opgericht 21 juli 1929). Een enkeling heeft jarenlang in het eerste elftal van DVC gespeeld, te weten: Holvast en Peters. Zowel Jopie (Joël) Denneboom als Sally (Salomon) Klein werden destijds door de bezetter gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz, waar zij beiden om het leven werden gebracht, respectievelijk op 30 september 1942 en op 25 januari 1943.

Het ”voetbalveld” was aan de westkant afgescheiden door een vrij brede sloot.
Achter deze sloot lag een perceel weiland, dat in gebruik was bij de stalhouder Freek Oegema uit de Marktstraat. Zoals de foto weergeeft staat één van de paarden van Oegema rustig bij de afrastering. Het zojuist vermelde voetbalveld werd in het verleden ook gebruikt als feestterrein, onder andere bij de viering van de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus. De organisatie van de festiviteiten was in die tijd doorgaans in handen van de vereniging ”Nut en Genoegen” te Dedemsvaart. Ook kwam in de vooroorlogse jaren op geregelde tijden het bij de oudere Dedemsvaarters nog wel bekende circus ”Henny” op het veldje een paar voorstellingen geven. Als het circus in het dorp arriveerde kwam er wat leven in de brouwerij, want in die crisistijd gebeurde er nooit zoveel in Dedemsvaart.

Rechts op de foto het winkel-woonhuis van de horlogemaker-opticien Riphagen, het woonhuis van de aannemer A. Tibben Gzn. en (slechts ten dele zichtbaar) het kantoorgebouw met dienstwoning van de Rijksbelastingen. Al deze gebouwen zijn verdwenen. Momenteel staat er een appartementengebouw met supermarkt C 1000, drogisterij ”Etos”, groentezaak H. Groot-Karsijn en schoenreparatie Bert Regeling.

Peter Makaske, amateur-historicus

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest