Ga naar de inhoud

Gemaal draagt naam Wolter ter Haar.

Tijdens het op woensdag 24 juni 1998 officieel in werking gestelde waterbeheersingsplan Westerhuizingerveld, door dijkgraaf Sybe Schaap van het waterschap Groot Salland, is onder meer de op 3 mei 1865 in Zuidwolde geboren en op 15 februari 1948 in Balkbrug overleden Wolter ter Haar, geëerd met het geven van zijn naam aan het gemaal, dat aan de Hoofdweg staat. Ter Haar vervulde namelijk een belangrijke voortrekkersrol in het waterschapswerk in dit gebied. Hij was tijdens de raadsvergadering van 21 oktober 1921 (mede-)pleitbezorger om de woeste gronden in het Westerhuizingerveld (ongeveer 2.500 hectare heide en moeras) door werkloze arbeiders in cultuur te laten brengen. Dat werd tegelijk de aanleiding voor het oprichten van een waterschap, waarvan Ter Haar de eerste voorzitter was. Toen hij de voorzittershamer in december 1934 neerlegde was er ongeveer 900 hectare van het gebied ontgonnen. De aanleg van de eerste verharde wegen, als de Hoofdweg en de Westerhuizingerweg, moest toen nog een feit worden. Ter Haar was in zijn Balkbrugse jaren boer, maar vooral hout- en schorshandelaar. Mede door dat laatste had hij ook bezittingen in het onontgonnen Westerhuizingerveld. Ter Haar was ook raadslid en wethouder van Avereest.

W.Wind

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest