Ga naar de inhoud

De Rollepaal.

In de negentiende eeuw werd het kanaal ”Dedemsvaart” gegraven op initiatief van baron Van Dedem. Een onafzienbare vlakte bedekt met heide en in de lagere gedeelten veenplassen, waardoor geen weg of voetpad liep, lag nu open voor de turfwinning. Weliswaar moesten er toen nog wijken worden gegraven om het veen te ontwateren en de gestoken turf te doen afvoeren. Hierdoor ontstond langs de Dedemsvaart veel bebouwing. Er kwamen veenarbeiders en neringdoenden. Later kwam de veenkoloniale akkerbouw. Hoewel de Dedemsvaart hoofdzakelijk uit rechte stukken bestond, waren bochten toch niet altijd te vermijden. Ter hoogte van De Schutwijk was zo’n bocht en dat leverde voor de scheepvaart moeilijkheden op. Om te voorkomen, dat het schip door de scheepsjager in de wal zou worden getrokken, of dat de treklijn het verkeer op de wal zou hinderen, werd aan de kanaalzijde een verticaal draaibare rol opgesteld waarlangs de treklijn werd geleid. Een rollepaal was in het dagelijks verkeer dus een belangrijk hulpmiddel. Gelukkig is de naam ”Rollepaal” voor het nageslacht behouden gebleven, immers ons huidige industriegebied draagt deze naam, omdat het nabij deze is gesitueerd. Onze penningmeester kwam met het initiatief deze rollepaal in miniatuur te doen namaken. Op of omstreeks 30 maart a.s, zal de eerste rollepaal aangeboden worden aan de voorzitter van de Industrie Kombinatie. Deze miniaturen komen ook in de verkoop voor de prijs van f 15,95. Wij hopen, dat velen een exemplaar zullen kopen, waardoor de Historische Vereniging Avereest de nodige financiële armslag krijgt om nog meer wensen m.b.t. de oudheidkamer te kunnen realiseren.

P.W. van Buuren

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest