Ga naar de inhoud

Inventarisatie begraafplaats Mulderij. 2

De werkgroep heeft de inventarisatie van de begraafplaats voltooid en hiervan verslag uitgebracht aan het college van B.& W. van Avereest. De conclusie van de werkgroep was dat in het algemeen de staat van onderhoud van de graftekens redelijk is. Naar ons inzicht heeft een beperkte groep van 22 graftekens een onacceptabele staat van onderhoud.

De gemeente heeft deze conclusie over genomen en de werkgroep gevraagd om medewerking te verlenen bij het zoeken van rechthebbenden. Strikt genomen is er per grafteken één rechthebbende,  nl. die persoon die in het bezit is van het destijds afgegeven bewijs van grafrecht. In de praktijk echter zullen veel van die documenten verloren zijn gegaan. Daarom zoeken we in het algemeen naar nabestaanden van de mensen die onder het grafteken begraven zijn. Het doel is om per grafteken één of meerdere nabestaanden bereid te vinden om het noodzakelijk onderhoud aan het grafteken uit te (laten) voeren.

Om nabestaanden te vinden wordt gebruik gemaakt van de openbare archieven en genealogische verzamelingen. In een aantal gevallen geeft dat niet voldoende aanknopingspunten om de sprong naar het heden te maken.

Daarom volgt hier een oproep aan de leden van de historische vereniging om, waar mogelijk, informatie te verschaffen over de nabestaanden of erfgenamen van de volgende personen:

Johannes Hendrikus van Barneveld, burgemeester, ovl. 2-12-1878, gehuwd met Anna Charlotte van Riemsdijk;

Jitske Casander, weduwe van Berend Nijhuis (raadslid, ovl. 14-2-1885), kinderloos, in 1894 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Avereest;

Marines Dorgelo (ovl. 1895) en Aleida Bruins Slot (ovl. 1908), kinderen waren:

1 . Jan Dorgelo x Jentje Horstra (bakker in de Krim)

2. Johannes Dorgelo (winkelier in de Krim)

3. Pieter Dorgelo x Johanna de Lange (bakker te Lutten)

4. Hermannus Dorgelo x Hillegonda Schotten (winkelier te Avereest)

5. Albartus Dorgelo x Aaltje Schutterop (bakker te Avereest)

6. Gerritdina Dorgelo x Egbert ten Kate (bakker te Ambt Hardenberg);

Harmpje de Lange, ovl. 25-12-1947, ongehuwd;

Indien U aanwijzingen heeft, neem dan s.v.p. contact op met ondergetekende (tel. 05232-62964 na 19.00 uur), of met het secretariaat van de vereniging.

Helmuth Rijnhart

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest