Ga naar de inhoud

Inleiding tot de archeologie.

Even voorstellen

Bert Terlouw is mijn naam en ik ben amateur-archeoloog. De AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) is een landelijke vereniging voor amateur-archeologen, waarvan ik lid ben.

In mijn voormalige woonplaats, Raalte, was ik werkgroep-leider en projectleider voor de AWN. De afgelopen jaren heb ik in Raalte veel vondsten gedaan, waaronder nederzettingen uit de Bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en een grafveld uit de Midden IJzertijd. Onder verantwoordelijkheid van beroeps-archeologen en in nauwe samenwerking met hen en de gemeente Raalte, zijn de vondsten onderzocht. Op dit moment is men in Raalte noord bezig met een opgraving die daar het gevolg van is.

Ik woon sinds een jaar in Dedemsvaart, ben werkzaam in Veldzicht en lid van de HVA.

Archeologie in Avereest

De gemeente Avereest lijkt in eerste instantie archeologisch niet interessant. Toch zijn er aanwijzingen terug te vinden die wijzen op een (beperkt) bodemarchief. Te denken valt onder andere aan de aanwezigheid van voorden in de Reest, het mogelijk aanwezig zijn van twee houten wegen onder veen (de zogenaamde veenbruggen), de buurtschappen langs de Reest, de Ommerschans net buiten de gemeentegrens, vuursteenvondsten uit de Midden Steentijd en de Jonge Steentijd langs de Reest.

Daarnaast wordt de route van het Zuidwolder-plateau tot aan Ommen gezien als de kleinste van de drie noord-zuid routes uit de prehistorie. Aan deze route zijn de Ommerschansschat, een bronzen bijl en een bronzen speerpunt gevonden. Ook de grafheuvels van Nolde (gemeente De Wolden) vallen samen met de route. Het noordelijk deel van deze route ligt gedeeltelijk in de gemeente Avereest.

In de lezing op 16 december a.s. zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:  Wat is archeologie en hoe heten de verschillende tijdsperioden.

– Wat is de rol van een amateur-archeoloog.

– Wat valt er te ontdekken aan het landschap.

– Wat is de invloed van het water door de eeuwen heen op de bewoonbaarheid van dit gebied.

– Welke tijden zijn van belang geweest in de gemeente.

– Wat is tot dusverre bekend van de prehistorie in de gemeente en hoe staat het met vondsten in de ons omliggende gemeenten.

– Mogelijkheden en onmogelijkheden tot archeologische verkenningen.

– Toekomstige plannen om meer te leren van het bodemarchief binnen de gemeente.

Eigen vondsten kunnen uiteraard meegenomen worden naar de lezing. Met name vondsten (b.v. stenen bijlen, pijlpunten e.d.) uit de omgeving.

Bert Terlouw

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest