Ga naar de inhoud

PTT Kantoor

Directeur Wessels Boer van het PTT kantoor hoopt, dat de verbouwingsplannen wel snel zullen worden gerealiseerd, maar dat pakt anders uit. In mei 1919 wordt van de Rijksbouwmeester een bouwplan ontvangen, waarvan de kostenraming f 3.500,00 bedraagt. Burgemeester en Wethouders van Avereest zijn wel bereid de verbouwing te doen uitvoeren, maar de gemeenteraad besluit om niet tot verbouwing over te gaan, maar het gehele perceel aan het Rijk te koop aan te bieden. De vraagprijs is f 17.500,00. Op 16 maart 1921 wordt het post- en telegraafgebouw met erf door het Rijk gekocht voor f 17.500,00. In de koopakte wordt, met het oog op eventuele uitbreiding van het kantoor, uitdrukkelijk vermeld dat het Rijk verplicht is zich te onthouden van onteigening van het aangrenzende marktterrein. Verschillende omstandigheden zijn er oorzaak van, dat pas 4 juli 1921 de koopsom wordt voldaan. Bij nader inzicht blijken ook de ontworpen verbouwingsplannen te weinig soelaas te bieden om tot verbetering te komen. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt, dat in februari 1921 gereed is. De kosten worden geraamd op f 43.640,00.

Scheepswerf Peters met op de achtergrond het postkantoor.

De aanbesteding wordt gehouden op 3 augustus 1921, waarna het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver: C. de Boer te Coevorden voor f 40.900,00. De opleveringsdatum, volgens het bestek bepaald op 29 mei 1922, wordt tengevolge van de strenge vorst, nader vastgesteld op 1 augustus van dat jaar. Later wordt de opleveringsdatum wegens ziekte van de aannemer opnieuw verschoven naar 1 oktober 1922. Op 30 oktober wordt het vernieuwde gebouw opnieuw in gebruik genomen. Er is nu ook een elektrische lichtinstallatie, welke is aangelegd door de fa. M. Mesdag uit Zwolle. Er wordt ook voor f 486,00 nieuw meubilair aangeschaft. Pas in 1932 wordt er in de dienstlokalen en in de ambtswoning gas- en waterleiding aangelegd. Tot die tijd dronken directeur Wessels Boer en de zijnen pompwater van een niet al te beste kwaliteit.

(vrij naar de post- en telegraafwereld, met gebruikmaking van het ptt-archief)

Peter W. van Buren.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest