Ga naar de inhoud

Arbeiders Muziekvereniging “Morgenrood”

In hotel Steenbergen vond op vrijdagavond 17 april 1931 de vaandeluitreiking plaats aan de Dedemsvaartse Arbeiders Muziekvereniging “Morgenrood”. Om de vrij hoge kosten van dit vaandel te kunnen dekken was door een klein comité, bestaande uit de damens Stant en Dieckman, een flinke som geld bijeengebracht, voldoende om een fraai vaandel te bestellen bij de firma Van Oven in Den Haag.

Nadat “Morgenrood” met een pittige mars de avond had ingezet werden alle aanwezigen door de Avereester socialistische voorman Luite Bierenga, die de leiding van de avond in handen had, namens het vaandelcomité hartelijk welkom geheten. Er werd medegedeeld dat burgemeester Mr. G.P. Haspels bericht van verhindering had gezonden en… dat het vaandel helaas nog niet in Dedemsvaart was gearriveerd.

“Doch, zoals altijd in de Arbeidersbeweging, moeten we optimistisch zijn en er op rekenen dat ook dit voor elkaar komt”, sprak Bierenga zijn gehoor toe. Nadat de zangvereniging “De Dageraad” enige nummers ten gehore had gebracht werd een ogenblik gepauzeerd. In deze pauze werd door Bierenga medegedeeld waarom het vaandel zou worden aangeboden. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik de aandacht te vestigen op de komende Staten‑ en Raadsverkiezing en op het naderende Meifeest. Hij wekte alle aanwezigen op hieraan hun beste krachten te geven.

De Dedemsvaartse Arbeiders Muziekvereniging “Morgenrood” met het nieuwe vaandel.

Bij de mededeling dat het vaandel inmiddels toch de weg naar Dedemsvaart had weten te vinden, ging een daverend applaus op. Dit applaus herhaalde zich toen het prachtige doek op het toneel kwam en aan de zaal werd getoond. Na een korte, hartelijke toespraak werd het vaandel hierop aan de voorzitter van “Morgenrood”, Harm Drenth, overgedragen, die het namens de vereniging dankbaar aanvaardde. Vervolgens werden weer enige muziek‑ en zangnummers ten gehore gebracht, terwijl in de korte tussenpauze als blijk van waardering de directeur met een fraaie plant werd verrast. De muzikanten van “Morgenrood” werden met hun nieuwe vaandel diverse malen op de gevoelige plaat vastgelegd. Het lid Kamerman dankte namens de vereniging alle gulle gevers en geefsters en wel zeer in het bijzonder het damescomité en de burgemeester van Avereest voor hun spontane medewerking, Met een kort woord sloot Bierenga de avond af. Voor zijn vele bemoeiingen in deze werd hem ook een mooie plant aangeboden. Op de foto de Dedemsvaartse Arbeiders-muziekvereniging “Morgenrood” met haar nieuwe vaandel.

Peter Makaske, amateur‑historicus

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest