Ga naar de inhoud

Delegatie naar defilé Amsterdam

In verband met het feit, dat Koningin Wilhelmina op 6 september 1938 de dag zou herdenken dat zij 40 jaar geleden in de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam tot Koningin der Nederlanden werd gekroond, werden in het begin van 1938 overal in Nederland comités opgericht om van dit regeringsjubileum een grootse manifestatie te maken. Ook in de gemeente Avereest bleef men niet achter. Het toenmalige Avereester gemeentebestuur (onder voorzitterschap van burgemeester Mr. J.M. Ravesloot) trof reeds kort na de jaarwisseling 1937/1938 diverse voorbereidende maatregelen om ook haar steentje aan dat huldeblijk bij te dragen.

Vanuit elk dorp en elke stad in Nederland zou namelijk onder andere door leden van plaatselijke jeugdverenigingen een huldebetoging worden gehouden op 6 september 1938 op de Dam te Amsterdam. Tijdens die huldebetoging zouden de vlaggen van alle Nederlandse gemeenten worden meegevoerd. De gemeente Avereest bezat begin 1938 nog geen eigen vlag. In allerijl werd toen een vlaggenfabrikant opdracht gegeven een vlag voor de gemeente Avereest te produceren. De gemeente Avereest schreef ruim tevoren alle Avereester jeugdverenigingen aan, met het verzoek om medewerking te verlenen aan de gemelde huldebetoging. Op maandag 22 augustus 1938 vond ten gemeentehuize de loting plaats, welke vier verenigingen een afgevaardigde mochten zenden naar Amsterdam.
Van de 38 deelnemende jeugdverenigingen in Avereest werden uiteindelijk voor deelname uitgeloot:

1. De sportvereniging Dedemsvaart (SVD) vertegenwoordigd door Arendje Schalen, dochter van de schoenmaker Schalen van de Nieuweweg (van Haeringenstraat).

2. Albert Arend Hoogeveen, die de Gereformeerde Jongelingsvereniging ”Gideon” zou vertegenwoordigen.

3. De jeugdclub ”Landbouw en Maatschappij” uit Balkbrug zou worden vertegenwoordigd door D. Jansen.

4. Hendrik Krol uit Balkbrug mocht de honneurs waarnemen voor de Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging te Balkbrug.

Op dinsdag 6 september 1938, de herdenkingsdag, vertrok vanaf het Marktplein te Dedemsvaart onder vrolijke marsmuziek van de Dedemsvaartse Christelijke Muziekvereniging ”De Dedemsvaartsche Harmonie” (dirigent de heer Jan de Jong), een indrukwekkende stoet van de Avereester jeugd-verenigingen naar het gemeentehuis, waar de uitreiking van de gemeentevlag zou plaatsvinden. Korte tijd na deze ceremonie en de vrij lange feestrede van burgemeester Ravesloot, reisden de vier Avereester vertegenwoordigers, onder begeleiding van hun chauffeur Arend Bokking, af naar de Dam, waar duizenden vertegenwoordigers uit alle delen van Nederland zich verzamelden voor het grote defilé van de Nederlandse jeugdverenigingen, welk defilé door Koningin Wilhelmina en haar gevolg vanaf het balkon van het paleis op de Dam werd afgenomen.

De groep staat klaar voor vertrek naar Amsterdam.

Vlak voor het vertrek van de Avereester deputatie werd de hierbij geplaatste foto gemaakt. Op deze foto staan afgebeeld van links naar rechts: Albert Arend Hoogeveen, Hendrik Krol, Arendje Schalen, die trots de vlag van de gemeente Avereest draagt, de chauffeur Arend Bokking en geheel rechts D. Jansen. De beide vertegenwoordigers uit Balkbrug zijn uitgedost met een oranjekleurige sjerp. De Dedemsvaartse deputatie en Arend Bokking dragen op de revers van hun jas een oranje-rood-wit-blauwe kokarde.

Peter Makaske, amateur-historicus.

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest