Met pennenstreken langs de De Dedemsvaart

De pentekeningen, van wijlen Jacob Drent, zijn afbeeldingen van onderwerpen en situaties van lang geleden. De volgorde van de tekeningen volgt zoveel mogelijk het verloop van het kanaal De Dedemsvaart, van west naar oost.

Bij de tekeningen zijn teksten geplaast met passende informatie. Foto’s van de hedendaagse situatie ter plaatse (in 2009) maken het geheel tot een prachtig boekwerk.

Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarigbestaan van de HVA.

Titel boek: Met pennenstreken langs de De Dedemsvaart
Medewerkers: Bertus Drent en Henk Jan Krikke – teksten. Maarten Slot – hedendaagse foto’s
Uitgever: Historische Vereniging Avereest (2009)
Prijs:  € 10,00