Agenda

Opening museum De Kalkovens en activiteiten Historische Vereniging Avereest

Het museum blijft voorlopig gesloten.

Er wordt nagegaan hoe de coronamaatregelen die voor musea gelden toegepast kunnen worden binnen ons museum.

De Historische Vereniging Avereest organiseert verder geen activiteiten, dus geen workshops in de smederij of timmerwerkplaats.

 

Jaarvergadering

In de ‘d Avereester Kroniek van 21 september wordt de uitnodiging voor de uitgestelde jaarvergadering opgenomen.

Bij de uitnodiging wordt rekening gehouden met de dan geldende maatregelen t.a.v. het coronavirus.

 

Openluchtspel

Het openluchtspel is uitgesteld wegens het corona virus. Zodra er meer bekend is hoe invulling gegeven wordt aan de uitvoering op een ander tijdstip, wordt dit op deze site vermeld.