Vereniging

"Er wordt wel eens beweerd, dat de gemeente Avereest geen echt oude geschiedenis kent, die teruggaat in de verre historie. Dat komt wellicht mede door het feit, dat eerst in het begin van de 19e eeuw een aanvang werd gemaakt met de ontsluiting en ontginning van het Noord-Overijsselse veengebied, waarvan een groot gedeelte van het tegenwoordige grondgebied van de gemeente deel uitmaakte.

De historie van een deel van onze gemeente gaat echter wel degelijk terug naar een grijs verleden, zoals bijvoorbeeld het tegenwoordige Oud-Avereest, waar reeds in het jaar 1236 sprake was van het bouwen van een kerk door de "menschen van de Reest".
Hoe het ook zij, of de historie nu van een oudere of van een meer recente datum is, de gegevens uit die historie zijn het waard om bewaard te blijven."
Het bovenstaande is een deel uit het door toenmalig burgemeester E.R. Wieldraaijer geschreven voorwoord in de eerste uitgave van het door de Historische Vereniging Avereest uitgegeven kwartaalblad.

 

Aanleiding voor de oprichting van een historische vereniging was de uitgave van het boek "Stap voor stap langs De Dedemsvaart". De belangstelling voor dit boek was dermate groot, dat de schrijver en uitgever van mening waren dat de oprichting van een historische vereniging wenselijk was.

 

In 1984 werd de oprichting een feit. Begonnen werd met ongeveer 100 leden. Anno 2013 telt de vereniging bijna 1800 leden.
Op deze website leest en ziet u meer van de werkzaamheden van de Historische Vereniging Avereest. (Eén van de vijf historische verenigingen binnen de gemeente Hardenberg. In 2001 zijn de gemeentes Avereest, Gramsbergen en Hardenberg samengevoegd. De naam van deze "nieuwe" gemeente werd: gemeente Hardenberg).