Maandag 23 juni is het dan echt begonnen: de realisering van de scheepshelling.

In het Ommerkanaal werd een beschoeïïng aangebracht, zodat al enigszins zichtbaar is hoe de helling er uit zal gaan zien.

Woensdag 25 juni werd de ruimte binnen de beschoeiïng verder uitgegraven en waar nodig met zand aangevuld.

Binnen enkele dagen zullen de werkzaamheden worden voortgezet.

Bijgaande foto's geven een beeld van het werk dat afgelopen dagen is gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug