Maandag 17 augustus 2015

Wie denkt dat het werk aan de scheepswerf een maand stil heeft gelegen heeft het helemaal mis.

Tijdens de afgelopen weken is er rondom de werf en op het museumterrein hard gewerkt om er van verzekerd te zijn dat op 12 september het gehele terrein er "pico bello" bij ligt.

Hulde voor ons vrijwilligers!

 

Om u een indruk te geven van wat er o.a. is gebeurd in de afgelopen weken (alles benoemen is niet mogelijk):

- Romdom de kalkovens is alle onkruid verwijderd

- Grasranden keurig bijgewerkt

- Schelpenpad naar brug opgeknapt

- Waterkant bij schip schoongemaakt

- Kade en trapjes bij schip opgeknapt

- Schelpenranden aangelegd rond de werfhuisjes

- Stukjes gazon ingezaaid

- Kozijnen, ramen en deuren van de werfhuisjes zijn geschilderd

- Ramen en deuren zijn geplaatst

- Bestrating in de werfhuisjes aangebracht

- Elektriciteitskabels gelegd en waar mogelijk aangesloten

- Gereedschap voor smederij en timmerwerkplaats schoongemaakt en zo nodig opgeknapt

- Aanvang gemaakt met de inrichting van de werfhuisjes

- enz. enz.

 

Vandaag zijn ook de lorries op het hellingspoor geplaatst.

Twaalf september nadert met rasse schreden.De komende weken zal er nog flink gewerkt moeten worden om het hellingspoor "in werking" te krijgen.

 

 

 

 

 

 

Ga terug