Naam schip: "Onderneming"

Type: Trekschuit

Gebouwd bij: Scheepswerf Mittendorff

Jaar: 1888

Eerste eigenaar: Albert Klaas Koekkoek te Nieuweroord

 

Afmetingen:  L. 17.14 m., Br: 3.48 m., D: 0.99 m.,
                      21 ton en 365 kg.

 

Verdere bijzonderheden:

- Gemeten in 1903 (25 juni).

2005: "Jacob van Lennep"

Eigenaars: Klaas Pater, Henk Jan Buchel en Ewout Henny.
Rederij "de Nederlanden".

Het schip doet op de Amsterdamse grachten dienst als salonboot. Het biedt plaats aan 15-40 personen.      

Voortstuwing: Dieselelektrisch 22 kw via een Jelmar-Valk generator. Aangedreven door een 49 kw Mitsubishi.

 


Klaas Pater van scheepswerf "De Dissel" was al enige tijd op zoek naar het casco van een originele Hollandse trekschuit met stevenroer. In juli 1999 werd op Marktplaats een zuidhollandse pakschuit aangeboden door een zekere Koos Lukkien uit Groningen.

Het schip lag op de wal te Steentil, nabij de kruising van het Starkenborgkanaal/Aduarderdiep. Het bleek een mooi model 

schip te zijn, echter wel in een zeer slechte staat. Het kwam tot een koopovereenkomst en het casco werd op een dieplader (over de weg) naar een zandstraalbedrijf in Friesland vervoerd. Na het stralen bleek de slechte staat pas goed. Ongeveer 80% van het ijzerwerk diende te worden vervangen. Dit is gebeurd bij Ernst Jan de Groot te Muiden, die het casco met veel vakmanschap restaureerde. Koeleman Electro voorzag het schip van een elektrische voortstuwing. In 2005 werd de

trekschuit, voorzien van zijn nieuwe naam ''Jacob van Lennep'', te water gelaten.

 

Iets over de geschiedenis van de ''Jacob van Lennep'': 

Scheepsmeter Kees Rozema heeft voor ons in het scheepskadaster het ingeslagen  nr. "HV 383 N" nagezien. Hieruit bleek dat het om het pakschip ''Onderneming'' ging, toebehorend aan Albert Klaas Koekoek te Nieuweroord, bevaren door schipper Klaas Koekoek, zoon van de eigenaar.

De bemanning bestond uit 3 personen. Het schip was niet te boek gesteld, waaruit blijkt dat er geen hypotheek op gevestigd was.

De datum van meting was: 25 juni 1903. Het meetloon was f 1,50.

 

Meetgegevens:

Naam:        "Onderneming"

Type:         Pakschip

Tonnage:    21.365 ton

Afmeting:    L. 17.14 m., Br. 3.48 m.

diepgang:   gemiddeld 49 cm. (voor 45 cm.,  achter 53cm.)

geladen:     gemiddeld 99 cm.

Van onderkant ijkplaten tot bovenkant vaste boord rechts voor en achter 36 cm. en 36.5 cm. en links voor en achter 35.5 cm.

Spullen aan boord: Een kanaalzeil, een dekkleed, 2 loegangen, 40 vadem jaaglijn, 2 landvasten, haken, boomen, meubelen,
                            provisie, brandstof, te samen 200 kg.

 

We weten niet of Albert Klaas Koekoek de eerste eigenaar was. Wel dat het schip gebouwd is in 1888 door Hermanus Hendrikus Mittendorff scheepsbouwmeester te Avereest.

De eigenaar Albertus Klaas Koekoek was een interessante man, hij was getrouwd met Margje Pleisier geboren in 1855 en van beroep boer, winkelier ,godsdienstonderwijzer en evangelist.

In de schuur achter zijn boerderij begon hij met het leiden van een zondagsschool, hetgeen leidde tot geregelde samenkomsten.

1906 werd de schuur gesloopt en op deze plek verrees een nieuwe kerk, welke op pinkstermaandag 21 mei 1907 werd verheven tot kerk van de Chr. Gereformeerde Gemeente. De kerk staat sedertdien bekend als het "Koekoekskarkie" van Nieuw Balinge.

De trekschuitschipper  branstoffenhandelaar Klaas Koekoek (zoon van Albert) werd geboren te Hoogeveen 19 oktober 1878. Het is aannemelijk dat deze het schip gebruikte om turf uit het Drentse veengebied te halen.

In 1888 toen het schip van de helling liep, was Klaas 9 jaar. Het is dus waarschijnlijk dat het schip tweedehands door zijn vader voor hem gekocht is zo rond de eeuwwisseling.

Daarvoor zal het gebruikt zijn als pakschip ten behoeve van personen en vracht. 

Hoe lang Klaas Koekoek de trekschuit in gebruik heeft gehad, is (nog) onbekend. Wel weten we dat het schip in de jaren 1960-1970 in Leeuwarden in de omgeving van het huis van bewaring afgemeerd lag als woonboot.

Omstreeks 1990 werd het zelfs gebruikt als bordeel. Van de vorige eigenaar is het verhaal afkomstig dat het schip tijdens een klaverjasavond vergokt is aan een zekere heer Bootsma.

Gelukkig heeft Koos Lukkien ervoor gezorgd dat dit bijzondere en zeer zeldzame schip (het enige in zijn soort) niet gesloopt is, maar dat er zelfs een nieuwe eigenaar voor gevonden is,

 

Laatst bijgewerkt: juni 2016

 

 

Ga terug