Luchtwachtpost Dedemsvaart 1939

 

In het voorjaar van 1939 vond een bijeenkomst in hotel Kiewiet plaats, waar informatie werd verstrekt over de oprichting van een luchtwachtpost. Er was veel belangstelling. Men vertelde, dat indien men toetrad, je nooit voor militaire dienst in een andere plaats opgeroepen kon worden. Gezien de dreigende wereldsituatie was dat voor velen aanleiding zich aan te melden. Men dacht dat het een burgerlijke instelling was. Al gauw bleek, dat dit een vergissing was. De mensen die aangenomen werden, ongeveer 25 in totaal, moesten zich in april melden bij de voormalige U.L.O.-school aan de Julianastraat om militaire uniformen in ontvangst te nemen. Bij de algemene mobilisatie in augustus 1939 werden ook de luchtwachters van Dedemsvaart opgeroepen. Commandant werd J. Doedens, directeur van de graanmaalderij aan de Moerheimstraat (de C.A.V.D.) Hij kreeg de rang van sergeant. Drie personen werden aangewezen als korporaal, te weten: H. Spoelstra, K. v.d. Berg en L. Sikkens.


De volgende personen werden als lid aangenomen: (op de foto van links naar rechts)  
staande:


T. Kwant, onderwijzer;  F. Uildriks, landbouwer; J. Stap, onderwijzer; J. Ties, molenaar; J. Oostenbrink, loodgieter; F. Voerman, gemeente-ambtenaar; R. Veerman, kweker;  E. Wieten, kweker; B. Mittendorf, schilder;  F. Logtenberg, slager; T. Hartman, boekhouder graanmaalderij; W. Schimmel, vertegenwoordiger.
zittend: F. ter Haar , handelaar bouwmaterialenalen; H. Froeling, kruidenier; N. Zwitsers, onderwijzer; K. v.d. Berg, gemeente-ambtenaar; J. Doedens, directeur graanmaalderij; H. Spoelstra, chef coöperatie;  L. Sikkens, onderwijzer;  B. Hulleman, kapper en A. Vos, meubelhandelaar.
Niet op de foto staan: J. Wolthuis, landbouwer en G. Gelderman, uitgever Dedemsvaartsche Courant.

 

Er werd in drie ploegen dienst gedaan, ieder van 8 uur. De post was dus permanent bezet. Ze bevond zich op het dak van de Tuinstraatschool.

Op 10 mei 1940 's morgens om ongeveer 5 uur kwamen veel leden op de post, vanwege de vele vliegtuigen met hakenkruizen, die men ontwaarde. Er heerste vertwijfeling. Wat moest er gebeuren? Om 8 uur kwam er een bevel uit Zwolle, dat we moesten vertrekken richting Westen. Toen we op de fiets vertrokken, waren niet alle luchtwachters aanwezig. Eerst reden we richting Zwartsluis en vandaar moesten we naar Vollenhove. De opdracht luidde daar dat we in twee vissersscheepjes naar Harderwijk moesten gaan. Van Harderwijk gingen we 's nachts in twee grote boten naar Amsterdam, waar we in de vroege morgen van 11 mei aankwamen. Dat was dus een emotievolle 24 uur. In Amsterdam werden we ondergebracht in de Marinierskazerne en voor de nacht werden we gehuisvest in hotel Krasnapolsky. Op 12 mei moesten we per fiets naar Alkmaar. Op 14 mei luidde het bevel: teruggaan naar Amsterdam. Toen we daar in de namiddag aankwamen, bleek Nederland gecapituleerd te hebben. We konden ons toen voegen bij een grote massa militairen, die in het stadion verzameld waren. Dat leek ons niet raadzaam en we besloten maar weer terug te gaan naar onze inkwartieradressen in Alkmaar. Op 29 mei konden we weer huiswaarts keren. Dit is een beknopt verslag van de luchtwachtpost Dedemsvaart. Gezien het feit dat het nu 50 jaar geleden is, kunnen er wat onvolkomenheden in geslopen zijn. Ik hoop echter niet te veel.

 

N. Zwitsers.

 

Ga terug