Vrij! Krantenberichten uit 1945. 1985-1

Uit: Vrij! - Dixi's bulletins

Lees meer

 

Herinneringen aan 1943 - 1945. 1988-3

Staat U mij toe, geachte lezer, dat ik samen met U een ogenblik vertoef in het huis op de hoek van Wisseling en Julianastraat.

Lees meer

 

Luchtwachtpost Dedemsvaart 1939. 1989-4

In het voorjaar van 1939 vond een bijeenkomst in hotel Kiewiet plaats, waar informatie werd verstrekt over de oprichting van een luchtwachtpost. Er was veel belangstelling.

Lees meer

 

Hoe ik de bevrijding van Dedemsvaart beleefde. 1990-1

Peter Makaske

Lees meer

 

Hoe ik de mei-dagen van 1940 beleefde. 1990-2

In verband met het feit, dat het 10 mei jongstleden een halve eeuw geleden was, dat ons land door de Duitsers werd overrompeld, lijkt het mij goed mijn herinneringen .....

Lees meer

 

B.V.L. (Bijzonder Vrijwillige Landstorm). 1990-3

Gedurende de jaren 1915 en 1916, (dus tijdens de Eerste Wereldoorlog) werden overal in Nederland Vrijwillige Landstormkorpsen opgericht.

Lees meer

 

Oorlogsherinneringen 1940 - 1945. 1990-4

Enkele historische gegevens van Avereest, die direkt of indirekt een gevolg zijn geweest van de oorlog 1940-1945.

Lees meer

 

Huize Paraat. 1991-3

Peter Makaske

 

Moerheimstraat D 184. 1993-1

H.M. Roering

 

Dedemsvaart, 29 mei 1944; luchtbeschieting op tweede Pinksterdag. 1994-4

Peter Makaske

 

Vrij! Dixi's bericht in 1945 rond de bevrijding van Avereest. 1995-1

Amper een week na de bevrijding van Avereest (6 april 1945), waarbij ten gevolge van een wraakaktie van de bezetter negen inwoners van deze gemeente het leven lieten, werd op donderdag 12 april een stencil verspreid met het kopje:

Lees meer

 

Chaos te Balkbrug, bij de bevrijding. 1995-1

Jan Nijensikkens

 

Huize Landzicht, in de oorlog. 1995-1

Peter W. van Buuren

Lees meer

 

De verzetsheld Maarten Munnink. 1995-1

Maarten Munnik werd op 9 juli 1919 in Den Haag als eerste kind geboren uit het huwelijk van Harm Munnik en Klaasje Wunnink.

Lees meer

 

Na de bevrijding. 1995-1

Peter W. van Buuren

 

Onder vuur; beschieting van beurtschip in de oorlog. 1997-3/4

W. v. Haeringen

Lees meer

 

De B-24 Liberator Portland Anne; lotgevallen van een vliegtuig. 1998-3

Op biddag, 8 maart 1944, kwam op Den Oosterhuis een Amerikaanse bommenwerper neer. Het vliegtuig lag op een stukje land van de broer van Wicher v.d. Beld, ongeveer tussen de boerderijen van Kramer en G.W. Prins.

Lees meer

 

Het beest keerde terug...

Dit is het relaas van een gruwelijk oorlogsmisdrijf, dat nimmer door ons volk mag worden vergeten.

Lees meer

 

Zuidwolde in de Tweede Wereldoorlog. 2004-4

Het woord ”tommy” is van oorsprong de bijnaam van een Britse soldaat. In de oorlogstijd is in ons land ten onrechte het gebruik ontstaan door alles wat een uniform van Engelse snit droeg maar tommy te noemen. De dag en nacht overkomende vliegtuigen werden ook met deze naam aangeduid.

Lees meer

 

De vijf donkere jaren. 2005-1

Een waarheidsgetrouw, historisch overzicht in vogelvlucht van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de periode 1940 ‑ 1945 in de voormalige gemeente Avereest, samengesteld door Peter Makaske.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (I). 2005-1

In 1939 werden tijdens de mobilisatie soldaten gelegerd in de voormalige gemeente Avereest, zowel in Dedemsvaart als in Balkbrug. In Balkbrug, in de nieuwe schuur achter café Hendriks (nu het Chinese restaurant), werden ongeveer twintig soldaten gelegerd.

Lees meer

 

Mei 1940. 2005-1

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Nederland in oorlog kwam met Duitsland.
De eerste oorlogsdag in Dedemsvaart en wat wij ervan merkten. Ik was werkzaam bij transportbedrijf van Van der Graaf in Dedemsvaart.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (II). 2005-2

De school voor openbaar lager onderwijs aan de Zwolseweg in Balkbrug werd door de Duitsers gevorderd voor de arbeidsdienst. De leslokalen werden slaapzaal, eetzaal en zit‑ en ontspanningsruimte.

Lees meer

 

Molenaar Ties bedankt. 2005-2

In de oorlog 1940-1945 en vooral het laatste oorlogsjaar, toen het zuiden van Nederland al bevrijd was, maar het westen, het noorden en het oosten van het land nog niet, kwamen mensen van het westen naar deze streken om aan eten te komen.

Lees meer

 

Oud-Balkbrugse loopt bejaarde veteraan tegen het lijf. 2005-2

Is het waar dat toeval bestaat of berusten opmerkelijke toevalligheden juist geenszins op toeval. Een prangende vraag die menigeen al eens hoofdbrekens bezorgde.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (III). 2005-3

Het werd steeds drukker in de lucht. Overdag kwamen grote formaties Amerikaanse bommenwerpers overvliegen. Je hoorde ze al van verre aankomen. Het waren er soms zoveel, dat de grond werkelijk dreunde door het monotone gebrom van de motoren.

Lees meer

 

Een oorlogsherinnering. 2005-4

Er werd mij gevraagd, als oudere inwoonster van Dedemsvaart, ook eens iets over mijn herinnering aan de oorlog 1940‑1945 op te schrijven.
De Duitsers kwamen aanmarcheren vanaf de Hoofdwijk.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (IV). 2005-4

Na de slag om Arnhem werd een afdeling van de SS in Balkbrug in het Rijksasyl voor psychopaten "Veldzicht" gelegerd. Ook de woningen van de directeur, de heer Hartsuiker, en de onderdirecteur werden gevorderd.

Lees meer