Vrij! Krantenberichten uit 1945. 1985-1

Uit: Vrij! - Dixi's bulletins

Lees meer

 

Herinneringen aan 1943 - 1945. 1988-3

Staat U mij toe, geachte lezer, dat ik samen met U een ogenblik vertoef in het huis op de hoek van Wisseling en Julianastraat.

Lees meer

 

Luchtwachtpost Dedemsvaart 1939. 1989-4

In het voorjaar van 1939 vond een bijeenkomst in hotel Kiewiet plaats, waar informatie werd verstrekt over de oprichting van een luchtwachtpost. Er was veel belangstelling.

Lees meer

 

Hoe ik de bevrijding van Dedemsvaart beleefde. 1990-1

Peter Makaske

Lees meer

 

Hoe ik de mei-dagen van 1940 beleefde. 1990-2

In verband met het feit, dat het 10 mei jongstleden een halve eeuw geleden was, dat ons land door de Duitsers werd overrompeld, lijkt het mij goed mijn herinneringen .....

Lees meer

 

B.V.L. (Bijzonder Vrijwillige Landstorm). 1990-3

Gedurende de jaren 1915 en 1916, (dus tijdens de Eerste Wereldoorlog) werden overal in Nederland Vrijwillige Landstormkorpsen opgericht.

Lees meer

 

Oorlogsherinneringen 1940 - 1945. 1990-4

Enkele historische gegevens van Avereest, die direkt of indirekt een gevolg zijn geweest van de oorlog 1940-1945.

Lees meer

 

Huize Paraat. 1991-3

Bij processen-verbaal van inzet en toeslag, (eerste en tweede veiling), respectievelijk op 3 en op 17 januari 1877 opgemaakt door notaris Mr. Johannes Hendricus Egbertus Meesters, destijds notaris te Avereest, ...........................

Lees meer

 

Moerheimstraat D 184. 1993-1

H.M. Roering

 

Dedemsvaart, 29 mei 1944; luchtbeschieting op tweede Pinksterdag. 1994-4

Peter Makaske

 

Vrij! Dixi's bericht in 1945 rond de bevrijding van Avereest. 1995-1

Amper een week na de bevrijding van Avereest (6 april 1945), waarbij ten gevolge van een wraakaktie van de bezetter negen inwoners van deze gemeente het leven lieten, werd op donderdag 12 april een stencil verspreid met het kopje:

Lees meer

 

Chaos te Balkbrug, bij de bevrijding. 1995-1

Bovenstaande foto van Balkbrug, geeft de situatie vlak na de bevrijding van Balkbrug goed weer. De brug, het middelpunt van het dorp en een belangrijke schakel in de Noord-Zuid verbinding, is in de nacht voor de bevrijding opgeblazen.

Lees meer

 

Huize Landzicht, in de oorlog. 1995-1

Peter W. van Buuren

Lees meer

 

De verzetsheld Maarten Munnink. 1995-1

Maarten Munnik werd op 9 juli 1919 in Den Haag als eerste kind geboren uit het huwelijk van Harm Munnik en Klaasje Wunnink.

Lees meer

 

Na de bevrijding. 1995-1

Peter W. van Buuren

 

Onder vuur; beschieting van beurtschip in de oorlog. 1997-3/4

W. v. Haeringen

Lees meer

 

De B-24 Liberator Portland Anne; lotgevallen van een vliegtuig. 1998-3

Op biddag, 8 maart 1944, kwam op Den Oosterhuis een Amerikaanse bommenwerper neer. Het vliegtuig lag op een stukje land van de broer van Wicher v.d. Beld, ongeveer tussen de boerderijen van Kramer en G.W. Prins.

Lees meer

 

Het beest keerde terug...

Dit is het relaas van een gruwelijk oorlogsmisdrijf, dat nimmer door ons volk mag worden vergeten.

Lees meer

 

Een barre tocht. 2003-1

Het was 1945, dus nog oorlog. In Bussum woonden een oom en tante van mij. Oom was door de bezetters opgepakt en werd tewerkgesteld. Tante bleef met twee kleine kinderen achter, één van twee jaar en één van zes weken.

Lees meer

 

Bombardement 26 maart 1945. 2004-1

In maart 1945 varen twee schippers met hun schepen vanaf Genemuiden via de Dedemsvaart richting Klazinaveen om daar turf te laden, met de bedoeling die naar Genemuiden te brengen en daar te verkopen.

Lees meer

 

Paardenvordering. 2004-1

Op 26 maart 1945 was er in Balkbrug een paardenvordering door de Duitse bezetters. De boeren uit de omgeving van Balkbrug werden gedwongen om met hun paarden naar hier te komen om ze te laten keuren.

Lees meer

 

Het luchtgevecht. 2004-2

Op 13 november 1943 tegen de middag, zoals we dat toen noemden, kwam uit zuidoostelijke richting een Amerikaanse bommenwerper betrekkelijk laag aangevlogen.

Lees meer

 

Onze bevrijders. 2004-2

In mei vorig jaar mochten we gastgezin zijn voor een Canadees echtpaar: Ray Hardick en echtgenote Mary. Van Ray heb ik enkele foto's gekregen van het vliegtuig en zijn bemanning.

Lees meer

 

Zuidwolde in de Tweede Wereldoorlog. 2004-4

Het woord ”tommy” is van oorsprong de bijnaam van een Britse soldaat. In de oorlogstijd is in ons land ten onrechte het gebruik ontstaan door alles wat een uniform van Engelse snit droeg maar tommy te noemen. De dag en nacht overkomende vliegtuigen werden ook met deze naam aangeduid.

Lees meer

 

In de oorlogsjaren 1940-1945 met de stoomtram Dedemsvaart-Zwolle. 2004-4

In 1941 werd ik als leerling van de Hervormde Kweekschool te Zwolle ingeschreven. Dagelijks reizen van Dedemsvaart naar Zwolle werd toen mijn voorland, zes dagen in de week, want ook op zaterdag werd toen nog les gegeven.

Lees meer

 

De vijf donkere jaren. 2005-1

Een waarheidsgetrouw, historisch overzicht in vogelvlucht van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de periode 1940 ‑ 1945 in de voormalige gemeente Avereest, samengesteld door Peter Makaske.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (I). 2005-1

In 1939 werden tijdens de mobilisatie soldaten gelegerd in de voormalige gemeente Avereest, zowel in Dedemsvaart als in Balkbrug. In Balkbrug, in de nieuwe schuur achter café Hendriks (nu het Chinese restaurant), werden ongeveer twintig soldaten gelegerd.

Lees meer

 

Mei 1940. 2005-1

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Nederland in oorlog kwam met Duitsland.
De eerste oorlogsdag in Dedemsvaart en wat wij ervan merkten. Ik was werkzaam bij transportbedrijf van Van der Graaf in Dedemsvaart.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (II). 2005-2

De school voor openbaar lager onderwijs aan de Zwolseweg in Balkbrug werd door de Duitsers gevorderd voor de arbeidsdienst. De leslokalen werden slaapzaal, eetzaal en zit‑ en ontspanningsruimte.

Lees meer

 

Molenaar Ties bedankt. 2005-2

In de oorlog 1940-1945 en vooral het laatste oorlogsjaar, toen het zuiden van Nederland al bevrijd was, maar het westen, het noorden en het oosten van het land nog niet, kwamen mensen van het westen naar deze streken om aan eten te komen.

Lees meer

 

Oud-Balkbrugse loopt bejaarde veteraan tegen het lijf. 2005-2

Is het waar dat toeval bestaat of berusten opmerkelijke toevalligheden juist geenszins op toeval. Een prangende vraag die menigeen al eens hoofdbrekens bezorgde.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (III). 2005-3

Het werd steeds drukker in de lucht. Overdag kwamen grote formaties Amerikaanse bommenwerpers overvliegen. Je hoorde ze al van verre aankomen. Het waren er soms zoveel, dat de grond werkelijk dreunde door het monotone gebrom van de motoren.

Lees meer

 

Een oorlogsherinnering. 2005-4

Er werd mij gevraagd, als oudere inwoonster van Dedemsvaart, ook eens iets over mijn herinnering aan de oorlog 1940‑1945 op te schrijven.
De Duitsers kwamen aanmarcheren vanaf de Hoofdwijk.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (IV). 2005-4

Na de slag om Arnhem werd een afdeling van de SS in Balkbrug in het Rijksasyl voor psychopaten "Veldzicht" gelegerd. Ook de woningen van de directeur, de heer Hartsuiker, en de onderdirecteur werden gevorderd.

Lees meer

 

De verzetsman Hendrik Drogt. 2006-1

De marechaussee Hendrik Drogt (1920 ‑ 1944) was afkomstig uit Dedemsvaart, alwaar zijn ouders woonden aan de Stegerensallee. Voor de oorlog kwam hij in dienst bij de Marechaussee.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (V). 2006-1

Op een gegeven ogenblik was de SS met stille trom vertrokken uit Balkbrug; misschien moesten ze naar één of ander front. "Veldzicht" was weer verlaten door de Wehrmacht, maar dat duurde niet lang.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (VI). 2006-2.

Bij het zien van de foto's van het Heuveltjesbosbad en de kanovijver vlak voor de opening in 1938 kwam bij mij de herinnering boven aan de officiële opening van het zwembad. Als vijfjarige was ik in mijn eentje naar die opening gegaan.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (V). 2006-3

Je geboorteplaats of de plek waar je de jeugdjaren doorbracht, hebben toch altijd een apart plekje in je hart. Vaak ontmoet ik nog wel oud "Balkenezen", meestal praten we dan over vroeger en de mooie jeugd, die we "an de Balk" meegemaakt hebben.

Lees meer

 

Jeugdherinneringen aan en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Balkbrug (VIII). 2006-4

Omstreeks deze tijd werd er door landwachters de schuilhut voor onderduikers ontdekt bij de familie Gelderman te Oud‑ Avereest. Deze familie bestond uit vader, moeder en elf kinderen daarbij zagen ze ook nog kans om acht onderduikers, mensen die om diverse reden door de Duitsers gezocht werden onderdak te verlenen.

Lees meer

 

De verzetsman Hendrik Drost (1921-1945). 2007-1

Hendrik Drost is geboren te Dedemsvaart. Hij was een zoon van de landbouwer Simon Drost en Catharina van Haeringen. Hendrik Drost is als kind met het gezin van zijn ouders komen te wonen op de boerderij aan de Zestiende Wijk.

Lees meer