Scheepstypen. 1986-4

In ons verenigingsblad worden regelmatig verschillende vaartuigen genoemd. Het is wellicht interessant er een omschrijving van te geven, die we ontlenen aan het door drs. G.J. Schutten ...........

Lees meer

 

Beurtveer-reglement 1850. 1987-2

De ontwikkeling die de gemeente Avereest heeft doorgemaakt, dankt zij vooral aan de Dedemsvaart. Dit kanaal was een belangrijke levensader, met name in tijden toen het vervoer over land nog volop in ontwikkeling was.

Lees meer

 

De Dedemsvaart en zijn schippers. 1989-1

Toen in de jaren 1809-1811 het kanaal zover gereedgekomen was dat men aan het vervoer van turf kon beginnen, ontstond er vanzelfsprekend scheepvaart. De eerste schippers waren dan ook uit andere delen van het land afkomstig.

Lees meer

 

MS "Arendje"; eerste reis van een Dedemsvaarts motorschip. 1995-4

Een belangrijk deel van de geschiedenis van de Dedemsvaart wordt gevormd door de schippers en hun schepen, die "het bruine goud" van hier over het hele land verspreidden ............

Lees meer

 

Scheepspraet; schippersvereniging Schuttevaer. 1997-3/4

Eén onzer leden vroeg mij onlangs wat een Schuttevaer was. Hij kende wel een aak, tialk en praam, maar waar de naam Schuttevuer in onze schepenwijk vandaan kwam was hem niet bekend. Daar wil ik wel iets over vertellen.

Lees meer

 

Beurtschippers en bodes, vervoer in Dedemsvaart. 1997-3/4

In het begin van deze eeuw was een voorname verbinding van Dedemsvaart met Zwolle, Meppel en Coevorden door de beurtschepen via het kanaal "de Dedemsvaart".

Lees meer

 

Het onderwijs voor schipperskinderen. 2000-2

In deze tijd met zoveel studiemogelijkheden wil ik iets vertellen over het onderwijs aan schipperskinderen. De meeste schippers woonden vroeger met hun gezin aan boord.

Lees meer

 

Scheepsjagersdynastie. 2000-2

Zoals de kinderen tegenwoordig in hun vrije tijd verstrooiing zoeken bij de televisie of computer, zo gingen wij op bezoek bij opa en opoe. Bij één van die bezoekjes kwam Pouwel ook even binnen.

Lees meer

 

Scheepsjagersdynastie. 2000-3

Behalve scheepsjager was Paul Timmer ook paardenhandelaar. In een bepaalde periode deed hij deze handel samen met een boerenzoon uit Oud- Avereest, die, nadat hij uit militaire dienst kwam eigenlijk niet meer "op het goede pad" wilde.

Lees meer

 

Scheepsjagersdynastie. 2000-4

Niet ieder paard was geschikt om een schip te trekken; dat moest eerst geleerd worden. Sleperspaarden, paarden in de landbouw en paarden die in de bossen gebruikt werden, moesten bij het aanzetten veel kracht gebruiken.

Lees meer

 

De scheepsjagersdynastie. 2001-1

Jaren geleden ontving ik van Gerard Varwijk een brief afkomstig van G. Nijboer te Nieuwleusen, waarin o.a. stond geschreven: "Ik herinner me die scheepsjagers ook nog goed: Jan van Piet, Piet van Paul, ........."

Lees meer

 

De scheepsjagersdynastie. 2001-2

Klaas Keizer was naast scheepsjager ook paarden-handelaar en paardenslager. Over dit laatste beroep wil ik u iets vertellen.
Vóór de totstandkoming van de vleeskeuringswet (omstreeks 1920) mocht iedereen ..........

Lees meer

 

Laatste schip gebouwd op werf "Peters' Scheepsbouw B.V.". 2003-2

Scheepswerf Peters was oorspronkelijk eigendom van een zekere H. Weener, waar aanvankelijk houten schepen werden gebouwd. In het begin van deze eeuw nam Johannes Gerhardus Peters sr. deze werf over en vanaf die tijd werden er alleen nog maar ijzeren schepen gebouwd.

Lees meer