A. Piel, historicus. 1984-1

schrijver n.n.

 

Johannes van den Bosch; Ommerschans. 1985-2

Als men over de Ommerschans als bedelaarskolonie wil schrijven kan men niet om Johannes van den Bosch heen. Hij was de man, die in januari 1818 een brief schreef aan Koning Willem I, waarin hij deze mede deelde, dat een groot aantal onderdanen de Maatschappij van Weldadigheid wilden oprichten.

Lees meer

 

Jan Blèr; in Dixi / Dedemsvaartse Courant(1937). 1985-2

Henk Brinkman

 

Jacob Drent (1898 - 1985). 1990-3

Freek Pereboom

 

Mr. G.P. Haspels, burgemeester. 1990-4

Peter Makaske

 

Mr Willem Jan baron van Dedem, begrafenis. 1991-5

Redactie

 

Frederik Boterman (1796 - 1879). 1992-4

Frederik Boterman werd op 13 juli 1796 te Dalfsen geboren. Zijn vader, Frederik Gerrits, vestigde zich met zijn gezin omstreeks 1800 vanuit Dalfsen te Nieuwleusen.

Lees meer

 

Adolf Henri Otterbein. 1992-4

Helmuth Rijnhart

 

Egbert Zwiers en consorten. 1993-2

Toen eenmaal, in de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw, de aanleg van veenkanalen in de gemeente Avereest in volle gang was en de vervening goed n begon, vestigde zich hier een vrij talrijke veenbevolking.

Lees meer

 

In gesprek met Peter Ruijf. 1993-3

Waar precies aan de Hoofdvaart in Dedemsvaart Peter Ruijf op 30 juli 1913 ter wereld kwam weet bij niet, maar hij herinnert zich nog wel lang aan de Van Haeringenstraat, die toen nog Nieuweweg werd genoemd, te hebben gewoond.

Lees meer

 

Johan Hendrik Roos, een goudsmid uit Groningen. 1995-4

HenkJan Krikke

 

Luitsen Gerkes Wouda. 1995-4

Jan Nijensikkens

 

Johan Heinrich Daman; een merkwaardige duitser aan de Vaart. 1996-2/3/4

Mr. drs. Wim Visscher

 

August Aimé; Balkema, boekverkoper en uitgever in Zuid-Afrika. 1996-4

Peter W. van Buuren

 

Eltje Nuis, de Dedemsvaartse kerkenbouwer. 1998-2

HenkJan Krikke

 

Jacob Drent, HVA-bestuur over zijn 100e geboortedag. 1998-3

Peter W. van Buuren

 

Jhr.H. Reuchlin, afscheid. 1998-4

Peter W. van Buuren

 

Wolter ter Haar. 1998-4

Willem Wind

 

Hendrik Visscher Tzn; bij: verdwenen oude zandweg. 1998-4

HenkJan Krikke

 

S.J.H. Breukel, hoofdopzichter der Dedemsvaart. 1999-1

Na jarenlange besprekingen werd in juli 1809 eindelijk begonnen met het graven van een kanaal "van Hasselt naar de Avereester Veenen". Aan Willem Jan Baron van Dedem was het vooral te danken geweest, dat na veel mislukte pogingen in maart 1809 tenslotte de concessie verkregen was.

Lees meer

 

Jac. Hiemstra, muziekleraar. 2000-2

De familie Hiemstra had vroeger een vervoersbedrijf in Wommels, gem. Hennaarderadeel, Friesland. Eind 19e eeuw heeft de familie Hiemstra aldaar tevens een kleine particuliere bierbrouwerij en bierbottelarij in exploitatie gehad.

Lees meer

 

Geert Jager (1811 - 1867). 2000-3

Hieronder wordt een levensbeschrijving gegeven van een historische figuur uit Dedemsvaart die vele hoedanigheden in zich verenigde. Het gaat hier om de veehouder, boterhandelaar, winkelier, caféhouder en timmermansbaas (aannemer) Geert Jager.

Lees meer

 

Ds. Adam Lindenhovius, predikant te Avereest. 2001-1

Ds. Adam Lindenhovius was de vierde predikant sinds de invoering van de reformatie in Avereest en was aan de Hervormde Gemeente aldaar verbonden van 1630 t/m 1664.

Lees meer

 

De Dedemsvaartse tuinarchitekte Mien Ruys (1904-1999). 2004-1

Mien Ruys is Nederlands meest beroemde tuinarchitecte. Zij was bij haar leven al een legende. Vanaf dat zij is gaan experimenteren, maar vooral met het inrichten van de voorbeeldtuinen te Dedemsvaart is zij steeds bekender geworden.

Lees meer

 

Het stempel van Pieter van der Vecht. 2006-4

Enige tijd geleden ontving de Historische Vereniging Avereest van mevrouw J.H. van der Neut-van der Vecht een onbekend voorwerp, toebehorende aan Pieter der Vecht (geb. 1821), brievengaarder te Lutten.

Lees meer

 

Veldwachter Aalt Bosch. 2007-3

Bij de Gemeente Avereest was in 1900 behoefte aan een nieuwe gemeente‑veldwachter. In januari 1900 was de gemeenteraad van Avereest akkoord gegaan met het ontslag .........

Lees meer

 

Kleine tuinders in Avereest rond 1938. 2007-3

n de jaren dertig van de twintigste eeuw verkeerde de wereld in een economische crisis. Dit had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de Nederlandse land‑ en tuinbouw .......

Lees meer

 

Gymnastiekleraar Tas. 2007-4

In 1959 kwam het echtpaar Tas naar Dedemsvaart. Rond 1965 vertrok het echtpaar Tas, nu met drie kinderen, naar Emmeloord in de Noordoostpolder.

Lees meer

 

Mr. Jan Marie Ravesloot. 2007-4

Jan Marie Ravesloot werd geboren te Tull en 't Waal op 28 oktober 1907, uit het huwelijk van Jan Ravesloot en Louise van Dullemen.
Zijn vader was Nederlands Hervormd predikant in die plaats.

Lees meer