De kurketrekker; bij de Ommerschans. 1993-4

Gerard Sibon

 

De kurketrekker; oplossing. 1994-1

Jan Nijensikkens

 

De Ommerschans, heden bloeit op verleden; over de historie. 1998-1

Marlijn Nijboer

 

Ommerschans; inleiding. 1985/1- 2

G. Steen - W. Veldsink

 

Ommerschans; Johannes van den Bosch. 1985-2

Als men over de Ommerschans als bedelaarskolonie wil schrijven kan men niet om Johannes van den Bosch heen. Hij was de man, die in januari 1818 een brief schreef aan Koning Willem I, waarin hij deze mede deelde, dat een groot aantal onderdanen de Maatschappij van Weldadigheid wilden oprichten.

Lees meer

 

Ommerschans - Veldzicht. 1991-2

C. v.d. Uitvlugt, uit: "Veldzicht vanuit het verleden gezien"

 

Ommerschans, de Maatschappij van Weldadigheid. 1994-4

E. Dijk - Jan Nijensikkens

 

Ommerschans, het transport van kolonisten. 1995-2

Een verre voorganger van de Amsterdamse Commissaris van Politie Nordholt, genaamd Christiaan Sepp, heeft twee transporten beschreven van bedelaars, wezen, vondelingen en achtergebleven kinderen van Amsterdam naar de Ommerschans.

Lees meer

 

Ommerschans, Luitsen Gerkes Wouda. 1995-4

Bij het speuren naar bijzonderheden aangaande de Ommerschans en haar bewoners, kreeg ik via correspondente Jenny Janssen interessante gegevens in handen. Het betreft het verhaal van Luitsen Wouda, de vader van Jochem en Sijtze Wouda, de oprichters van de nog immer opererende firma "Wouda Zaden".

Lees meer

 

Ommerschans, voeding, hygiƫne en het dronkemanslaantje. 1996-1

In dit eerste nummer van 1996 wil ik opnieuw met u terug gaan naar de bedelaarskolonie in de Ommerschans, in de jaren 1820-1890. We zullen zien hoe groot het contrast is tussen onze wijze van wonen, werken, leven en die van sommige van onze voorouders, die jaren moesten doorbrengen binnen de poorten van de Maatschappij van Weldadigheid.

Lees meer

 

Ommerschans, de vroegste geschiedenis. 1996-2

Om een indruk te krijgen van hetgeen de kolonisten in de bedelaarskolonie tot stand hebben gebracht, moeten we eerst de totstandkoming van het vroegere vestingwerk in vogelvlucht beschrijven.

Lees meer

 

Ommerschans, de landbouwkolonie rond de schans. 1996-3

Jan Nijensikkens

 

Ommerschans, deserteurs. 1996-4

Jan Nijensikkens

 

Ommerschans, nakomelingen van hoevenaars. 1997-1

Jan Nijensikkens

 

Ommerschans, koloniegeld. 1997-2

Jan Nijensikkens

 

Ommerschans, botanische wandelingen door Frederik W. van Eeden. 1997-3/4

Jan Nijensikkens

 

Vesting Ommerschans. 1986-4; 1987-1

Willem Wind