Moerheimstraat D 184. 1993-1

Op monumentendag vorig jaar was ik weer eens in Dedemsvaart. Dat gaat ieder jaar zo, omdat ik er geen afstand van kan doen. Je wandelt door het dorp en je praat eens met deze of gene.

Lees meer

 

Herinneringen van een schouwheer. 1997-1

Het woord schouw, het op gezette tijd plantenvrij maken van de Reest en het wat egaliseren van de bodem, alsmede de controle op het al dan niet juist uitvoeren van die werkzaamheden, is in de artikelen over de Reest meerdere keren genoemd.

Lees meer

 

Van Schutwijk tot Humosa; jeugdherinneringen aan de Moerheimstraat. 1998-3

De brug, die gelegen is over de Dedemsvaart nabij de tennisbanen, zal binnen afzienbare tijd volledig worden gerestaureerd. Mevr. J. Sieben-Kelder, lid van onze vereniging, stuurde ons onderstaand verhaal over deze brug.

Lees meer

 

Delana. 2005-2

Mijn verhaal begint na de oorlog, in 1945, als vijftien jarig meisje na de uitbundige viering van de bevrijding.

Lees meer

 

Van Dedemsvaart naar Urk. 2007-1

Veel Dedemsvaarters zijn in de loop van de tijd vertrokken uit hun geboorteplaats, omdat er in Dedemsvaart of in de buurt niet genoeg of geschikt werk was. Uiteraard konden andere beweegredenen ook van belang zijn.

Lees meer

 

Dedemsvaart in vogelvlucht (I). 2008-1

Tijdens het bijwerken van mijn archief stuitte ik op een exemplaar van het Christelijk Historisch Dagblad voor Nederland "De Nederlander" van vrijdag 31 juli 1936, met op de frontpagina de kop "Dedemsvaart in Vogelvlucht".

Lees meer

 

Dedemsvaart in vogelvlucht (II). 2008-2

In het Christelijk Historisch Dagblad voor Nederland "De Nederlander" werd ook een advertentie opgenomen van de heer Jan Dunning. Jan Dunning was gehuwd met de uit Goes ............

Lees meer