Brandstofprijzen; 100 jaar geleden. 1986-4

Willem Wind

 

Coöp. Verbruikersvereniging "Blijft Trouw". 1993-1

Onder de vele zaken en bedrijven, welke in de afgelopen jaren gedwongen waren, om wat voor reden dan ook, hun activiteiten in de gemeente Avereest te staken, wil ik er ditmaal enige naar voren halen en wel de zaak van de Coöperatieve Verbruikersvereniging "Blijft Trouw".

Lees meer

 

De botermarkt te Dedemsvaart. 1996-4

De eerste markt in de gemeente Avereest werd in het jaar 1835 gehouden bij de herberg van M.I. Kruizinga in Balkbrug. Op dat moment behoorde de zich geleidelijk uitbreidende veenkolonie Dedemsvaart nog niet tot de toen kleine gemeente Avereest.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-1

Hermanus van Eldik beschreef, in de jaren negentig, in brieven aan zijn kleinzoon, het wel en wee van een kruideniersbediende in de jaren 1929 - 1936.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-2

Voordat Herman verder vertelt, wil ik even terugkomen op de foto van de Ommerweg (geplaatst bij deel l). De rails die hierop te zien zijn werden gebruikt om lorries met steenslag te vervoeren.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-3

We vervolgen de verhalen van Herman, de kruideniersbediende, die in zijn latere leven toch nog heel goed terecht Is gekomen. En dat met alleen een opleiding: lagere school! U leest daarover in het laatste deel van deze reeks. Maar zover zijn we nu nog niet!

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-4

Juffrouw Hendriks was de vrouw van het schoolhoofd van de openbare school in een buitenwijk van de gemeente. Toen ze mij omstreeks mijn zeventiende levensjaar begon deelgenoot te maken van haar opvattingen over vaderlandse en plaatselijke politiek was ze ongeveer veertig jaar.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-1

Hallo Herman,
Vandaag gaan we 't hebben over een boodschappenlijstje. Kan je moeder nog even lekker terug verlangen naar die "goeie ouwe tijd".

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-2

Ja, Herman, jij loopt als een haas achter een voetbal aan, maar er zijn ook mensen die er wat voor over zouden hebben om dat te kunnen. Vandaag gaat het over zo iemand.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-3

Dag Herman,
Dit is geen opgewekt verhaal, Herman. Een vrouw met veel zorgen. Lees het toch maar. In het najaar van 1932 of 1933 bracht ik op een winderige namiddag de wekelijkse boodschappen naar de weduwe Pannekoek.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-4

Beste Herman. Geen vrolijk verhaal, maar ik moet het toch opschrijven.
Het beeld van één bepaalde vrouw laat mij niet los. Ze was ongeveer vijf en vijftig en flink aan de lengte.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-1

Hallo Herman,
Een oud vrouwtje, gebogen en gerimpeld. Dat is vandaag de hoofdpersoon. Bijna niemand wist dat ze bestond. Toch denk ik nog vaak aan haar. Hoe oud zou ze geweest zijn, vijfenzestig, tachtig? Er viel geen peil op te trekken.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-2

Nu, Herman, zal ik vertellen over een dorpsgenoot, die mij vaak aan de praat heeft gehouden. Dat wil zeggen dat hij steeds aan het woord was en ik uitsluitend toehoorder. Hij was een soort wereldhervormer. Veel van wat hij verkondigde leek onzinnig. Oordeel zelf.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-3

Hallo Herman,
Ik ben al vroeg met de politie in aanraking gekomen. Dertien jaar was ik. Het gebeurde in de maand januari 1930, op een zaterdagmiddag. ’t Is frappant dat die ontmoeting plaatsvond vlak voor de woning van de rijksveldwachter.

Lees meer

 

De Van Haeringenstraat en haar neringdoenden (1) 2003-2

Wij schrijven in dit en in een volgend artikel over de neringdoenden aan de Van Haeringenstraat vanaf omstreeks 1920. De straat heette vroeger Nieuweweg, later Weth. Van Haeringenweg, genoemd naar de wethouder H. van Haeringen (baardhein), thans heet de straat Van Haeringenstraat.

Lees meer

 

De Van Haeringenstraat en haar neringdoenden (2) 2003 - 3

Wij vertellen in dit artikel over de neringdoenden, die omstreeks 1920 aan de westkant van de gevestigd waren. Deze straat heette vroeger Nieuweweg, maar is later veranderd in Van Haeringenstraat (genoemd naar wethouder H. van Haeringen (baardhein).

Lees meer

 

De Van Haeringenstraat en haar neringdoenden (3) 2003 - 4

Wij vertellen in dit artikel iets over de neringdoenden, die sinds omstreeks 1920 aan de westkant van de Van Haeringenstraat gevestigd waren. In het vorige nummer werd hierover al een begin gemaakt.

Lees meer