Het Reestdal en de kerk; historie. 1993-1

In de laatste informatiegids van onze gemeente wordt ingegaan op de geschiedenis van de gemeente. Er wordt gesuggereerd dat vanuit het Zwartewaterklooster tussen Hasselt en Zwartsluis ....

Lees meer

 

Dedemsvaart en De Peel. 1995-3

In "Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Avereest" van de schrijver J. Drent wordt op blz. 230 melding gemaakt van een niet bij naam genoemde turfstrooiselfabriek te Dedemsvaart, die "een massa handen werk verschafte" maar in 1885 werd afgebroken.

Lees meer

 

Griendtsveen en Dedemsvaarts veen; in Duitsland en Z.O.Drenthe. 1995-4

Al eerder hebben we een artikel gepubliceerd over de betrekkingen tussen Dedemsvaart, Helenaveen en Griendtsveen.

Lees meer

 

Een merkwaardige duitser aan de Vaart; uit het leven van Johan Heinrich Daman. 1996-2

Enkele jaren geleden werd door Helmuth Rijnhart in de kelder van het gemeentehuis van Avereest een doos met daarin een oud archief aangetroffen. Het bleek hier te gaan om het persoonlijke en bedrijfsarchief van de Dedemsvaartse vervener en brander J. H. Daman ..................

Lees meer

 

Een merkwaardige duitser aan de Vaart; uit het leven van Johan Heinrich Daman. 1996-3

Omstreeks 1840 ging Daman een samenwerkingsverband in de vervening aan met enkele bevriende boeren uit Balkbrug en omgeving. Het betrof hier zijn mede-raadsleden Roelof Huizing en Jan van der Haar alsmede het Balkbrugse schoolhoofd Jan Naarding.

Lees meer

 

Een merkwaardige duitser aan de Vaart; uit het leven van Johan Heinrich Daman. 1996-4

Op de valreep van de sluiting van de branderij had Daman nog een interessante ontmoeting gehad met een bekende kleurrijke oud-inwoner van Dedemsvaart. Het betrof hier de spraakmakende edelman, volksdichter en pamflettist .....................

Lees meer

 

De verdwenen oude zandweg. 1998-4

Dit artikel betreft het verdwijnen van een oude 17e eeuwse weg, die een verbinding was van Ommen naar de Kievitshaar en verder richting Meppel.

Lees meer

 

De ontwikkeling van de gemeente Avereest en de veenkolonie Dedemsvaart. 1999-1

De gemeente Avereest in haar tegenwoordige omvang is een jonge gemeente met drie woonkernen: Avereest (Oud-Avereest), Dedemsvaart (Nieuw-Avereest) en Balkbrug.
Avereest wilde zeggen "over de Reest", dit was gezien vanuit Drenthe.

Lees meer

 

De Dedemsvaart; een verhaal van en over de Dedemsvaart. 1999-3

J. de Wit

Lees meer

 

De kade aan de Wisseling en het dubbel pakhuis. (2003-3)

Dit artikel gaat vooral over de Wisseling in het midden van de 19e eeuw. Het was een periode met veel activiteiten in de venen en in de veenkolonie aan de Dedemsvaart.

Lees meer

 

Jaarfeest "Dient elkander". 2004-3

Op woensdag 4 december 1935 werd door de Ned. Herv. meisjesvereniging ”Dient Elkander” in het gebouw ”Rehoboth” aan het Zwarte Pad (nu Stegerensallee) te Dedemsvaart onder leiding van Ds. Gerrit Bos het jaarfeest gevierd.

Lees meer