Voorwoord burgemeester E.R.Wieldraaijer in eerste nummer kwartaalblad. 1984-1

Er wordt wel eens beweerd, dat de gemeente Avereest geen echt oude geschiedenis kent, die teruggaat in de verre historie.

Lees meer

 

Onze gemeentenaam. 1984-1

Toen Avereest in het jaar 1818 een zelfstandige gemeente werd, was het niet zo vreemd dat ze de naam Avereest kreeg. Deze naam was reeds enkele eeuwen oud, al is de schrijfwijze vaak veranderd.

Lees meer

 

Het Wapen van Avereest. 1984-1

De gemeente Avereest heeft het in de eerste zeventig jaren van haar bestaan zonder officieel wapen moeten stellen. Pas in november 1888 werd door de toenmalige gemeenteraad ...................

Lees meer

 

Vlag van Avereest. 1985/1- 2

De vlag van de gemeente Avereest werd op 30 maart 1962 geregistreerd in het vlaggenboek van de Hoge Raad van Adel zo lezen wij in de officiƫle stukken van de gemeente.

Lees meer

 

De ambtsketen van de burgemeester. 1985/1- 2

Als de burgemeester de raadsvergaderingen voorzit en als hij officiƫle handelingen verricht, draagt hij een ambtsteken (of ambtsketen).

Lees meer

 

De naam Avereest. 1986-2

Geen naam evenaart in duidelijkheid die van het dorp en het kerspel Avereest. De kaart spreekt immers overduidelijke taal: ze toont ons de plaats aan de Reest, vanuit Drenthe bekeken over de Reest gelegen.

Lees meer

 

Gemeentegrens. 1987-4

Avereest werd in 1818 een zelfstandige gemeente. De oostgrens lag ten westen van de boerderij Mulderij tot aan de Langewijk.

Lees meer

 

Adressen, wijken en wijknummers. 2000-4

Velen van u, zullen bij het uitpluizen van de familie-geschiedenis vastgelopen zijn, op waar nu precies het huis stond van de verre voorouders. Bewoonden deze een huis met een mooie naam, dan wordt het zoeken duidelijk eenvoudiger.

Lees meer

 

Memorie-album burgemeester Johannes Hendrikus van Barneveld. 2003-2

In de nalatenschap van haar moeder, mevr. A. C. van der Made - van Barneveld, werd door de in Frankrijk wonende mevr. M. A. Luccioni - van der Made een album aangetroffen met een naamlijst van inwoners van de gemeente Avereest die .............

Lees meer

 

Spontane actie t.b.v. familie Ravesloot. 2004-2

Op zaterdag 7 april 1945 werd de ambtswoning van de toenmalige Avereester burgemeester Mr. Jan Marie Ravesloot, gelegen aan de Hoofdvaart, destijds plaatselijk bekend als Wijk F, nummer 116, sinds 1947 Hoofdvaart 7, door een aantal terugtrekkende Duitse militairen leeg geroofd.

Lees meer