Kalkovens en Gashouder, behoud. 1988-1

Het behoud van de kalkovens bij de noordelijke invalsweg van Dedemsvaart, alsmede de in de directe omgeving staande gashouder is een flink stuk dichterbij gekomen nu de raad van Avereest tot aankoop van het geheel heeft besloten.

Lees meer

 

De gashouder in Dedemsvaart

Voor de geschiedenis van de gashouder van Dedemsvaart verplaatsen wij ons naar het noordoosten van Overijssel. Het is in het begin van de jaren dertig. Dedemsvaart, gelegen aan het toen nog niet gedempte kanaal, de Dedemsvaart, was en is nog steeds het bestuurlijk en economisch centrum van de gemeente Avereest.

Lees meer

 

Gashouder nog niet op monumentenlijst. 1996-1

Omdat de aanwezige cultuur-historische waarden op korte termijn niet zodanig worden bedreigd, dat bescherming op grond van de Monumentenwet 1988, vooruitlopend op de resultaten van het Monumenten Selectie Project (MSP), .........

Lees meer

 

Gashouder van Dedemsvaart; uniek voor ons land. 1996-2

Peter Nijhof, uit Nieuwegein, die ter gelegenheid van de opening van de tentoonstellingen over het industrieel erfgoed vrij uitvoerig stil stond bij het themajaar, verzorgt ook een colum in het tijdschrift "Erfgoed van industrie en techniek".

Lees meer

 

Donatie voor De Gashouder op open monumentendag. 1996-3

Algemeen directeur ing. J.F.P.Tausch van de NV Rendo, het regionaal nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel in Hoogeveen, kwam zaterdag 14 september niet met lege handen naar Dedemsvaart, ............

Lees meer

 

Zorg om behoud gashouder. 1998-4

Zorg over het behoud van de tegen het kalkovencomplex aan staande gashouder klonk door in de toespraak van wethouder Joost Liese tijdens de opening van Open Monumentendag 1998.

Lees meer