Kalkooms an de vaort. 2002 - 2

Zundag bint mien man en ik naor de kalkooms e' west. Het was warkelijk een belevenis um daor ies weer rond te loop'n. Mien va en mien man hebt doar joaren e'warkt en ik heb zelf an de Voart ok veule herinnering'n.

Lees meer

 

December. 2002 - 4

Het is alweer December en det is een maond met twee grote feestdaag'n, woarvan natuurluk Karsmis de grootste feestdag is. Dan kriege wi'j old en nij, maar over die Karsdaag'n giet dit keer mien verhaal.

Lees meer

 

Handwerkles. 2003 - 2

A'j boov'n de zestig bent, besteed ie vake meer tied an zuuk'n dan oe lief is. Zo ben'k op een dag an't rommel'n in een kassie, woar ik aanders niet vake kom, op zuuk noar iets dat ik kwiet binne.

Lees meer

 

Vejaordagsfeessien. 2004 - 1

"En denk ter umme, da’j netties ja mevrouw en nee mevrouw zegt, en dank u wel en alstublieft." "Ja, Gerda," prevelde ze gehoorzaam. Ze zat achterop de fietse bij Gerda en ze reden langs de Vaort.

Lees meer

 

Uut speulen. 2004 - 2

Op een draffien leup ze het zaandpattien langs. Eigenlijk is ze veul te lange weg e'bleven. Wat zal moe wel. zeggen? En nou mut ze ok nog zo neudig plassen!

Lees meer

 

Tillefoon. 2005 - 2

't Is in de vieftiger jaoren. Bij ons in de keuken hangt an de mure een tillefoontoestel. Nog niet zo heel lange, maar wij bint er aorig wies mit. As 't er wat is mit het vee, ku'j zo de veearts bellen en hoef ie niet eerst zulf naor de Balk te fietsen.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2005 - 3

Op de briede zandweg, daor now een dikke laoge snij op lag, leup Harm. Pettien op mit glimmende klappe, knap zwart buissien an, dat, net as de broek van een grotere was emaakt, de broekspiepen umme slagen, ..............

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2006 - 1

Mit een ieselijke schreeuw zakten Grietien veur dood in mekare. Iene, die bij 't huus van de buren stund, keek op naor de kante waor dat geschreeuw vandaon kwamp en zag 't olde mense daor veurover staon en toen ze weer overende kwam, wenkten zij hum.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2006 - 2

Jaoren en jaoren had 't olde mense Harm altied skieve an‑ekeken en hum de voete dwars ezet. Waorumme? A'j heur dat evraogen hadden, dan had ze dat zölf niet kunnen zeggen. Deu hi'j zien wark niet goed?

Lees meer

 

Echte botter. 2006 - 3

t Was in de oorlog en alle levensmiddelen waren "op de bon". Suker, stroop, stoete en gao zo maar deur. Ik zie Moe nog zitten an de taofel met de bonkaarten veur heur. Hier en daor knipte ze wat punten uut.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2006 - 4

Ze kregen een boel anloop, want iederiene wol wel ies mit eigen ogen zien, hoe ze d'r now bi'jzaten. Op een aovend kwaamp de mulder weer ies langes en die wus alle ni'jgies uut de buurte altied eerder as de krante.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2007 - 1

Harm was alle dagen drok gaanks op 't land en ok Grietien had de handen niet stille staon. Zij mus an 't ende van de weke stoete bakken en maakten alvaste 't ien en ander d'r veur klaor, toen de veldwachter de dam opkwaamp en heur een grote gele brief brachte.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2007 - 2

t Wörden veurjaor. Aoveral zag ie 't volk drok doende op 't land, ok Harm mit Hilbert, de knecht. Mit 't eerpelpaoten bleef ok Frèrik een dag of wat van skoele in huus. Hi'j mus, mit een paar van zien kammeraoden, wat achter de ploeg inleggen en daornao bi'j die andere jonges heur volk helpen.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2007 - 3

"Ja jong", had de mulder ies tegen Frerik ezegd toen kleine Albert was geboren, "now kan 't nog wel gebeuren, da'j ok nog ies soldaot mut worden. Now bij gien ienigst zeuntien meer". "Hm", zee Frerik, "dat kan mi'j niks verskelen".

Lees meer

 

Wie kwaamp er vrogger bi'j oe an de deure? 2007 - 3

Wi'j staot te wachten veur het stoplicht an de Balk. Veur ons stiet een bestelwagen en ik leze het opschrift: "Vervoer van kleinvee." Ik kieke nog wat beter.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2007 - 4

Iederiene was weer drok mit zien eigen bezigheden. Harm mit Hilbert en Diene in de rogge op 't land, Grietien maakte een lekker prakkien klaor veur Frerik, die now van zien verlof geneut en hum onderwiel ies wat gunk vertrêên.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2008 - 1

Frerik was deur-elopen, al mar rechtuut-rechtan, aover heideveld, langes bouw- en deur gruunland, 't kun niet schelen waor, mar hij wol weg, weg, weg! Hi’j was hier wel kundig.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2008 - 2

’t Was vree tussen Harm en Frerik, mar daor ha’j ’t ok net mit ezegd. Ze preuten weinig mit menarte. Frerik warkte hard op ’t laand, op dezölfde meniere zo-as 't alle jaoren egaone was, mar 't stund hum niks an, dat mus toekem jaor beter an epakt worden: Gien wark - gien vrucht.

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2008 - 3

Nao ofloop van de drokte, die de begrafenisse en alles wat daor bi'j kwaamp mitbracht, vuulde Harm pas goed wat hum aoverkomen was. Hi'j had eleefd as in een droom, waorin hi’j alderlei onwezelijke dingen mitmaakte, ..............

Lees meer

 

HARM, boerenlèv'n an de Riest. 2008 - 4

De winter mit sni'j en ies, waor 't jonge volk van geneuten had op de onderelopen Riestlanden, was weer veurbi'j. Frerik, die ok goed skeuvelsrönnen kun, was d'r niet op‑ewest. Hi'j was now etrouwd en al had Stientien hum ezegd: "Gaot now ok mar ies naor 't ies", hi'j deu 't niet.

Lees meer

 

Een oven. 2009 - 4

Het was in de vieftiger jaoren. Hansema, eigenaar van een zake in elektrische artikels, scharrelde wat rond in de winkel. 't Was nog vrog, er waren nog gien klaanten. Op de teunbaanke lag de Vaortse Kraante en daor stund hij wat in te neuzen. Opiens rinkelde de winkelbelle.

Lees meer