De broodvissers. 1995-3

In mijn jeugd werd de welvaart in onze contreien grotendeels bepaald door de aanwezigheid van het kanaal de Dedemsvaart en de vele wijken die daarop uitmondden.

Lees meer

 

Overzicht van Avereesters met beroep visser; bij: broodvissers. 1995-3

Hieronder vindt u een overzicht van Avereesters die als beroep dat van “visser" opgaven bij het doen van aangifte bij de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk en overlijden), met de periode waarin ze onder dat beroep voorkomen.

Lees meer

 

Bezembinders. 1996-1

Een vorm van nijverheid die zich in dit blad niet zo in belangstelling kan verheugen, is die van het bezembinden. Gelet op het grote aantal mensen dat door de jaren heen op Avereester grondgebied .........

Lees meer

 

IJsbaanveger; oude beroepen. 1996-4

Wanneer er 's winters in de vaart en in de wijken betrouwbaar en berijdbaar ijs was, maakte men hiervan gebruik om op bezoek te gaan bij de verder afwonende kennissen en familieleden.

Lees meer

 

Brandweer en straatverlichting; oude beroepen. 1997-1

Toen mijn vader nog leefde (hij stierf in 1909) hing er bij ons thuis in de schoen-makerij aan de muur de brandhoorn. Dat was zoiets als een schippershoorn, maar dan wat gebogen.

Lees meer

 

Sigarenmakers; bij: een sigaar uit eigen doos. 1997-3/4

Nicolaas Leijds werd in 1830 geboren in Babyloniënbroek, gemeente Meeuwen in het Noord-Brabantse land, halverwege Gorinchem en Kaatsheuvel. Toen zijn vader, een N.H. dominee, beroepen werd als predikant .......

Lees meer

 

Klepperman - nachtwacht; oude beroepen. 1997-3/4

Evenals in Dedemsvaart hadden wij te Sluis 6 voor en na de eeuwwisseling een klepperman of nachtwacht. Wie deze betaalde weet ik niet. Wel was het een publiek "geheim” dat er bij ons aan Sluis 6 ................

Lees meer

 

Gevraagd een schaapherder; "Olde Barteltien"op de Wildenberg. 1999-1

Naar aanleiding van de advertentie in de Meppeler Courant van 10 maart 1915 heb ik Albert Zanting , geboren 1920, op Den Wildenberg gevraagd naar de naam van de schaapherder, die toen is aangenomen.

Lees meer

 

Dominee S. Neerken. 2002-3

Eén van de vele predikanten die de Gereformeerde kerk te Dedemsvaart gekend heeft, was ds. S. Neerken. Van 1932 tot 1949 stond hij in Dedemsvaart.

Lees meer

 

Architect Gerrit Rietveld in Dedemsvaart. 2003-1

Gerrit Rietveld is bekend om de voor zijn tijd opvallende ontwerpen. Hij is begonnen als meubelontwerper en werd naderhand ook architect.

Lees meer

 

De slacht. 2003 - 4

Menig boertje of arbeider kocht een biggetje voor de slacht. Er werd wat roggemeel gekocht en er was altijd wel wat van het eten over of wat oud brood, dat dan maar opgevoerd werd aan de varkens.

Lees meer

 

De Dedemsvaartse tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999). 2004-1

Mien Ruys is Nederlands meest beroemde tuinarchitecte. Zij was bij haar leven al een legende. Vanaf dat zij is gaan experimenteren, maar vooral met het inrichten van de voorbeeldtuinen te Dedemsvaart ................

Lees meer

 

Timmerman op de scheepswerf van Mittendorff. 2005-2

Het moet 1923 geweest zijn, toen ik zonder werk raakte. Via een tip van onze overbuurman kwam ik terecht bij de werf van Mittendorff om daar Dolf en Jannes Wibier te helpen een grote, nieuwe schuur te bouwen.

Lees meer

 

Villa's en woonhuizen van de Dedemsvaartse architect K.A. Hakkert sr. 2005-4

Een groot aantal woonhuizen zijn destijds ontworpen door de Dedemsvaartse architect K.A.Hakkert. De meeste van die woonhuizen staan in de voormalige gemeente Avereest, vooral in Dedemsvaart.

Lees meer

 

Een slager die scheepstimmerman was. 2006-3

Al enkele keren is me gevraagd: "Wanneer schrijf je nu eens een artikeltje over je grootvader?" Ik zou dat gaan doen, maar het bleef steeds bij goede voornemens.

Lees meer

 

Kleine tuinders in Avereest rond 1938. 2007-3

In de jaren dertig van de twintigste eeuw verkeerde de wereld in een economische crisis. Dit had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de Nederlandse land‑ en tuinbouw die voor een deel steunde op de export.

Lees meer

 

Veldwachter Aalt Bosch. 2007-3

Bij de Gemeente Avereest was in 1900 behoefte aan een nieuwe gemeente‑veldwachter. In januari 1900 was de gemeenteraad van Avereest akkoord gegaan met het ontslag ...........

Lees meer

 

Gymnastiekleraar Tas. 2007-4

In 1959 kwam het echtpaar Tas naar Dedemsvaart. Rond 1965 vertrok het echtpaar Tas, nu met drie kinderen, naar Emmeloord in de Noordoostpolder.

Lees meer

 

"Ik verbeeld me, dat ik er langs moet." 2008-1

"Het wordt me wel wat te zwaar. Ik heb al wel eens vaker gezegd er mee te zullen stoppen, maar dit jaar zal het er toch echt van komen. Overigens de mensen zijn nog erg blij met me.

Lees meer

 

Dedemsvaarter anderhalf jaar molenaar in Lattrop. 2008-1

In 1894 werd de in Dedemsvaart geboren Hermanus Wilhelmus Knol molenaar op de molen van Lattrop (Ov.). De molen in Lattrop was nog maar kort daarvoor gebouwd.

Lees meer