De Israëlitische begraafplaats. 1991-1

Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Avereest van 25 november 1880 werd onder meer een verzoek van de Avereester Joodse gemeenschap behandeld. Het betrof hier een door F. Spier en anderen ondertekend request tot het mogen hebben en houden van een Israëlitische begraafplaats in de gemeente Avereest.

Lees meer

 

Het stenen archief; begraafplaats Mulderij. 1992-3

Het zat het gemeentebestuur van Avereest niks lekker, in 1833, toen ten gerieve van de jonge veenkolonie aan de Dedenisvaart in het ambt Ommen, nabij de Sponturfwijk een kerkhof gesticht werd. In een beklagschrift aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel voerde de burgemeester aan dat Ommen het kerkhof zelfs buiten haar gemeentelijke grenzen had gelegd, en dus binnen Avereest.

Lees meer

 

Inventarisatie begraafplaats Mulderij. 1993-3

Een werkgroep van de Historische Vereniging is bezig met een inventarisatie van het oude gedeelte van de begraafplaats “De Mulderij".

Lees meer

 

Inventarisatie begraafplaats Mulderij. 1994-3

De werkgroep heeft de inventarisatie van de begraafplaats voltooid en hiervan verslag uitgebracht aan het college van B.& W. van Avereest.

Lees meer

 

Het stenen archief; inventarisatie begraafplaats Mulderij. 1994-1/3

Een werkgroep van de H.V.A. heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de inventarisatie van het oude gedeelte van begraafplaats De Mulderij.

Lees meer

 

Gemeente zoekt rechthebbenden van graven. 2009-4

De ruimte op de gemeentelijke begraafplaatsen is beperkt. Naar verwachting zijn de graven op de begraafplaatsen Mulderij en ..........

Lees meer