De naam Balkbrug. 1984-1

Na enkele jaren van graven kwamen de aanleggers van de Dedemsvaart ter hoogte van het huidige Balkbrug.

Lees meer

 

De Balk van Brug. 1989-3

Op sommige oude ansichtkaarten van het centrum van Balkbrug ziet men op de plek waar de weg van Zwolle die van Ommen bereikt een grote vierkante paal staan. Deze paal stond in een driehoekig grasveldje, waarin ook de handwijzer was geplaatst.

Lees meer

 

Reactie op de Balk van Balkbrug. 1989-4

Het orgaan van de Historische Vereniging van Avereest heeft een aantal trouwe lezers. Artikelen over Oud Dedemsvaart lokken dan ook nog wel eens een reactie uit, omdat de ouderen onder ons in de historie van de voorbije tijden zelf medespeler waren.

Lees meer

 

Langs de Dedemsvaart; Balkbrug. 1992-1

In het vorige nummer werd uitvoerig stil gestaan bij schutsluis nummer 5 in de Dedemsvaart, het Veenschut, maar ook wel het schut bij Abel Teekman genoemd en net ten westen van Balkbrug gelegen. Hier aandacht voor woning no. 8, bij sluis no. 5, .........

Lees meer

 

Balkbrug anno 1919. 1992-2

Op verzoek van de redactie van dit orgaan, naar aanleiding van een artikel in het vorige nummer, wil ik, als één van de eerste, en mogelijk oudste leden van de Historische Vereniging, iets vertellen over Balkbrug.

Lees meer

 

Het Koninklijk bezoek aan Balkbrug. 1992-4

Het verzamelen van diverse objecten heeft in Nederland de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Doordat veel mensen ver vóór hun 65ste levensjaar het werk, om wat voor reden dan ook, voor "gezien" houden of moeten houden en er dus voor hen .................................

Lees meer

 

Herinneringen aan Balkbrug van Vroeger. 1993-3

In 1811 was het graven van de Dedemsvaart gevorderd tot een eindje voorbij waar nu de Coberco is gevestigd. Er werd een brug over het kanaal gebouwd om de belangrijke noord-zuid route in stand te houden; dit was officieel Brug no.7, maar werd wel de Venebrug genoemd, omdat voorbij deze brug de eigenlijke venen begonnen. Zo werd ook sluis 5 aanvankelijk de Venesluis genoemd.

Lees meer

 

Rondom de brugge van de Balk. 1998-2

Als geboren en getogen "Balkenees" en nog wel vlak bij de brug, wil ik u graag meenemen naar halverwege de vorige eeuw.

Lees meer

 

Rond de brug van Balkbrug. 1998-4

Eén van de vele uitgevers van prentbriefkaarten in Nederland, Mevrouw de Weduwe J. van Gelder uit Leeuwarden heeft begin deze eeuw door haar medewerkers een aantal foto's laten maken van enkele plekjes in de gemeente Avereest, waaronder enige in Balkbrug.

Lees meer

 

Sportclub Balkbrug. 2002-1

De oudste voetbalclub van de vroegere gemeente Avereest, "Sportclub Balkbrug", bestaat op 7 april a.s. 75 jaar. Ze spelen hun wedstrijden ('s zondags) al ruim dertig jaar ..............

Lees meer

 

Sterke drank en schaats’nrieden. 2002 - 1

In de zestiger jaren van de vorige eeuw, dus omstreeks 1960-1970 waren de schaatsers Ard en Keessie, maar ook Jan Bols erg populair. In die tijd ontmoette ik een wat oudere man. Na hem begroet te hebben, begon ik over de toch niet geringe resultaten van onze jongens te praten.

Lees meer

 

Stoomfluit Balkbrug. 2002-1

Het geluid van de historische stoomfluit van de melkfabriek te Balkbrug blijkt tot in Dedemsvaart hoorbaar te zijn.

Lees meer

 

Het drama "Gerrit Beerts van 't Oever". (1) - 2002-3

In het rustige Balkbrug van een zestigtal jaren geleden werd grote opschudding veroorzaakt door de "affaire" Gerrit Beerts van 't Oever, de man, die met een even blinde als ijzeren volharding zich te weer stelde tegen de wet en de politie.

Lees meer

 

Het drama "Gerrit Beerts van 't Oever". (2) - 2002-4

De Rijksveldwachters Schoemaker en Ter Slaa, die in de ledigstaande woning ter bewaking waren achtergebleven, werden terstond door Aaltje met de heftigste scheldwoorden, als beesten, dieven en moordenaars begroet.

Lees meer

 

Sterke drank en schaats’nrieden (2). 2002 - 4

Fam. De Bruin was gezegend met een kinderrijk gezin. Ze konden dus wel een extra centje gebruiken; samen met zijn oudste zonen hielden ze daarom de ijsbaan tussen de brug en het schut (Sluis 5) goed schoon.

Lees meer

 

Het drama "Gerrit Beerts van 't Oever". (3) - 2003-1

Ook tijdens zijn gevangenschap werd er getracht Van 't Oever te bewegen zijn halsstarrig verzet tegen de overheidsinstanties op te geven en hem aangeraden langs de legale weg tot een oplossing van het geschil te komen.

Lees meer

 

Brandweer in Balkbrug. 2007-1

Voor de huidige brandweervrouwen en ‑mannen zijn wij in de geschiedenis gedoken i.v.m. het openen, in april, van een nieuw onderkomen voor de brandweer van "de Balk".

Lees meer

 

De Star bij de Dedemsvaart. 2009-4

Molen de Star neemt een opvallende plaats in langs het gebied waar eens het kanaal liep. Hij behoort tot ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is al het waardevolle dat we van onze voorouders kregen.

Lees meer