Vondsten langs de Reest; oudheidkundige vondsten. 1986-2

De oudheidkundige vondsten langs weerszijden van de Reest binnen het gebied, dat tot de kerk van (Oud-)Avereest mag worden gerekend, zijn allerminst talrijk geweest. Voor zover bekend beperkt zich het aantal tot twee aan de Overijsselse kant en eveneens tot twee binnen Drenthe.

Lees meer

 

Regels voor beroeps- en amateur-archeologen. 1987-4

In het archeologisch bedrijf wordt de bodem beschouwd en aangeduid als het bodemarchief. Uit die bodem haalt de archeoloog immers zijn informatie over het verleden, zoals de historicus zijn informatie haalt uit de geschreven (en getekende) bronnen.

Lees meer

 

Archeologie als hobby. 1987-4

Afgelopen zomer '86 is er door een amateur-archeoloog een vondst gedaan op de maisvelden in Oud Avereest. Er zijn fragmenten van potten gevonden die dateren van zo rond de bronstijd (1700-700 voor Chr.) en .........

Lees meer

 

Stenen pijpenkoppen. 1988-1

De pijpenmakerij is in ons land in het begin van de 17e eeuw begonnen. Het zijn Engelsen geweest die in ons land de pijpenmakerij hebben ingevoerd.

Lees meer

 

Inleiding tot de archeologie. 1998-4

Bert Terlouw is mijn naam en ik ben amateur-archeoloog. De AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) is een landelijke vereniging voor amateur-archeologen, waarvan ik lid ben.

Lees meer

 

Avereest archeologisch ook interessant; n.a.v. de lezing van Bert Terlouw. 1999-1

De bijeenkomsten van de Historische Vereniging Avereest staan doorgaans, voor het grootste deel althans, in het teken van het verleden. Zo ook op woensdagavond 16 december 1998 in gebouw 't Centrum.

Lees meer